Discriminatiecijfers 2017: minder meldingen

mainImage
Discriminatiecijfers 2017: minder meldingen

De politie kreeg over 2017 veel minder meldingen binnen op het gebied van discriminatie. Er werden vorig jaar 3499 discriminatie-incidenten geregistreerd, twintig procent minder dan in 2016. Dat blijkt uit het gisteren in opdracht van de politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie gepresenteerde rapport 'Discriminatiecijfers in 2017'.

Het jaarrapport discriminatie 2017 behelst de door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten (aangiften, meldingen en eigen waarnemingen van de politie) en meldingen van discriminatie bij gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s). Vorig jaar zijn er in Nederland ruim 13.000 meldingen en aangiftes van discriminatie gedaan bij de politie, ADV’s, het College voor de Rechten van de Mens en het meldpunt internet discriminatie (MiND).

,,Discriminatie is een steeds groter maatschappelijk probleem. Voor ons als politie is de bestrijding ervan een belangrijke taak die we heel serieus nemen. Lang niet alle discriminatie-ervaringen worden bij ons gemeld. En lang niet alle discriminatie-ervaringen worden altijd herkend. Er valt aan beide kanten dus nog een wereld te winnen," zegt Ed Faas, landelijk projectleider bestrijding discriminatie bij de politie, op de website van de landelijke politie.

,,De politie investeert in trainingen en voorlichting om bij een aangifte of een melding eerder te kunnen herkennen of er sprake is van discriminatie of niet. Is er geen sprake van een strafbaar feit? Dan is het belangrijk om het slachtoffer van discriminatie door te verwijzen naar de juiste instantie."

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de daling van het aantal geregistreerde incidenten vooral is toe te schrijven aan een daling in de politie-eenheden Amsterdam, Midden-Nederland en Oost-Nederland (30-40 procent). In de overige zeven politie-eenheden daalde het aantal registraties slechts (zeer) beperkt.

Fotobron: AS Media.


| Foto: Digitaal Dagblad.