Maling aan de regels...

mainImage
Maling aan de regels...

Nog altijd worden er op diverse plekken in Zoetermeer fietsen gestald op plaatsen waar dat niet is toegestaan. Onlangs was dat 's middags het geval aan de rand van het Stadshart, waar tussen 11:00 en 17:00 uur geen (brom)fietsen gestald mogen worden. Dat geldt voor de hele week.

Op sommige plaatsen (zie kaartje op website gemeente) geldt een 24 uurs stallingsverbod. De reden van het stallingsverbod heeft te maken met het uiterlijk aanzien en ook het voorkomen en opheffen van overlast en schade. Op vrijdagavonden zijn (brom)fietsen tussen 19:00 en 21:00 uur ook niet toegestaan.

Het 24 uurs stallingsverbod geldt voor de gevel van het Stadhuis aan de Marktzijde vanaf de ingang van de toren, Markt 2, tot aan de oostgevel van het Stadhuis, Markt 10. Het verbod geldt ook voor het busstation en de fietsbrug bij Centrum West, de Mandelabrug met daarbij de voorpleinen aan de noord- en zuidzijde. Borden geven het stallingsverbod aan.

Overtreders riskeren een boete en/of verwijdering van het rijtuig. In Zoetermeer is het niet toegestaan fietsen, e-bikes, scooters en/of bromfietsen langer dan 21 dagen te laten staan op eenzelfde plek. Team Handhaving van de gemeente kan deze fiets verwijderen en overbrengen naar het fietsdepot aan de Argonstraat 45. Daar is het tegen betaling mogelijk de fiets op te halen.

Fotograaf: Chris van Dijke (www.chrisvandijke.nl).


Foto: Digitaal Dagblad