Partner Dille: 'Willie sprak de waarheid'

mainImage
Partner Dille: 'Willie sprak de waarheid'

Familie en vrienden hebben gisteren in besloten kring de laatste eer bewezen aan het Haagse PVV-raadslid Willie Dille, die vorige week zelfmoord pleegde omdat ze werd bedreigd naar aanleiding van haar confidentie op Facebook door een groep moslims te zijn verkracht. Tevens stelde ze haar geïslamiseerde collega-raadslid Arnoud van Doorn (van de Partij van de Eenheid) daarvan als een soort regisseur verantwoordelijk.

,,Ik zal verder niet in detail treden over de door Willie persoonlijk of anderen in de schaal gelegde informatie. Wat ik wel op basis daarvan kan concluderen, is dat Willie in haar afscheidsrede – de film van 6 augustus – geen onvertogen woord jegens de waarheid heeft gesproken," aldus haar levenspartner Caspar Reedijk, die verder eenmalig en via een algemene kennisgeving met klem iedereen het verzoek doet af te zien van verdere pogingen om met hem en andere mensen uit de directe omgeving van Willie Dille in contact te komen.

,,Willie heeft een afweging gemaakt over haar situatie, maar meer nog over die van haar gezin, te weten partner, kinderen, pleegkinderen en logeerkinderen," schrijft Reedijk.

,,Dat de uitkomst van die afweging ons veel verdriet doet, moge duidelijk zijn. Echter gezien hetgeen Willie in de schaal heeft moeten leggen en Willie’s onbevreesde karakter voor zaken die haar lijf en leden aan gaan, begrijpen wij de uitkomst van haar overweging wel."

Dagblad010.nl meldde deze week in een artikel dat de zelfmoord waarschijnlijk plaatsvond bij de flat aan het Hoevenbos in Meerzicht. De moslimgemeenschap wil een onderzoek om boven water te halen of de beschuldigingen van Dille kloppen.

Fotobron: ANP.


Foto: Digitaal Dagblad