Vragen over borden bij Kerkenbos

mainImage
Vragen over borden bij Kerkenbos

De fractie van Zó! Zoetermeer heeft aan het college vragen gesteld over de waarschuwingsborden inzake botulisme die langs het water staan bij het Kerkenbos in Meerzicht.

'Wij hebben de indruk dat die borden er al jaren staan. We horen van omwonenden dat er nooit onderhoud lijkt te zijn van het water en de waterranden,' stelt de partij.

Zó! Zoetermeer wil van het stadsbestuur weten sinds wanneer de borden bij het water staan, of er daadwerkelijk sprake is van botulisme en of dit op meer plekken in Zoetermeer voorkomt.

'Waarom staan die borden wel bij het Kerkenbos en bijvoorbeeld niet bij de Dobbe? Met andere woorden: waarom worden die borden ergens geplaatst? Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van dit water en de waterkanten? Wat gebeurt er precies op het gebied van onderhoud? En hoe vaak gebeurt dat? Wanneer is dit voor het laatst gedaan?'


| Foto: Digitaal Dagblad