Zoetermeers Dagblad | Gedoe parkeerregels Zoetermeer: antwoord college

Gedoe parkeerregels Zoetermeer: antwoord college

mainImage

Het college van Zoetermeer heeft gereageerd op de schriftelijke vragen van de VVD en PVV (lees artikel) over de gebrekkige communicatie met betrekking tot de nieuwe parkeerregels voor het centrumgebied. Dit leidde tot veel woede bij partijen in de gemeenteraad en bewoners.

'Op dit moment is de verkeerde informatie op de betaalautomaten hersteld. In januari heeft er tijdelijk verkeerde informatie op de automaten gestaan en hierom hebben wij in deze maand niet gehandhaafd', reageert het stadsbestuur op vragen van de VVD. 'Vanwege de verwerkingstijd van de nieuwe informatie bij onze betaalautomaten, is er besloten om in januari in de avond geen boetes uit te delen en ook niet voor het betalen van een verkeerd tarief. Er zijn door de parkeercontroleurs na 18.00 uur geen parkeerboetes uitgedeeld'.

Er werden door de gemeentelijke handhavers voor 18.00 alleen naheffingen geschreven wanneer auto’s niet waren aangemeld via de parkeerautomaten en mobiele telefoon. Vanaf 1 februari wordt er ook na 18.00 uur gehandhaafd.

De VVD wilde weten of het college kan toezeggen de bewoners en bezoekers beter te informeren over de gewijzigde parkeertarieven en tijden, bijvoorbeeld met tijdelijke verkeersborden in het Stadshart. Het college reageert bevestigend.

'Ja. De communicatiemiddelen die zijn ingezet: brief naar inwoners in het centrumgebied, stadsnieuwsartikel om alle inwoners te informeren en website tekst. Daarnaast zijn er op een aantal locaties extra borden geplaatst om de wijziging aan te geven'.

Reactie tegen PVV
De PVV-fractie had soortgelijke vragen gesteld. 'We gaan hier in het vervolg eerder en actiever over communiceren', aldus het college.


Foto: Zoetermeers Dagblad