Zoetermeers Dagblad | Maatregelen na overlast jongeren in Stadhuis

Maatregelen na overlast jongeren in Stadhuis

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

In de afgelopen maanden is er een stijgende lijn van incidenten en overlast van jongeren ontstaan in het Stadhuis Forum van Zoetermeer, meldt het college. Er is een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen dat de overlast wordt teruggedronken. 

'Er is een integraal handelingskader opgesteld waarbij de politie, de gemeente en het beveiligingsbedrijf nauw hebben samengewerkt. Kern van het handelingskader is dat een duidelijk beleid wordt gevoerd, ondersteund door duidelijke afspraken tussen de genoemde partijen', aldus het stadsbestuur.

De huisregels binnen het Stadhuis Forum krijgen een aanpassing en het cameratoezicht wordt uitgebreid voor enkele nog resterende 'blinde vlekken'.

Tussen het openbare Forum-deel en het vergadercentrum zal gedurende openingstijden personeel staan om ongewenste doorloop tegen te gaan. Bijkomend voordeel moet zijn dat gasten van het ambtelijk apparaat duidelijker worden ontvangen en verwezen naar de vergaderzaal. Buiten openingstijden zal de doorgang tussen genoemde delen worden afgesloten, uitgezonderd gedurende raads- en commissievergaderingen.

De huidige bezetting van beveiligingspersoneel in het weekend wordt vanaf 13.00 uur verruimd van één naar twee beveiligers. De extra beveiligingskosten vallen grotendeels weg als gevolg van de gewijzigde openingstijden van het Forum in weekend, meldt het college.


Foto: Digitaal Dagblad