Zoetermeers Dagblad | Nieuwe naam 't Schrijverke en Flamingonest

Nieuwe naam 't Schrijverke en Flamingonest

mainImage

Basisschool ’t Schrijverke en Kinderdagverblijf Het Flamingonest in de wijk Buytenwegh gaan samen verder onder de naam 'IKC De Buytenkans’.

Directeur Nancy de Vries van de school in Buytenwegh en Annie Koch, locatiemanager van kinderdagverblijf, BSO en Speeltaalhuis/Peuterspeelzaal, onderdeel van Kern Kinderopvang, vertellen:

"Omdat we al onder hetzelfde dak zitten aan de Busken Huethove, is een samenwerking niet meer dan logisch. We maken het voor ouders gemakkelijker omdat er nu eenzelfde adres is voor kinderen van 0-13 jaar. Het Speeltaalhuis van Kern komt in de kleutervleugel van de basisschool, zodat de stap van peuterspeelzaal naar basisschool kleiner wordt. De deur tussen opvang en school is er al, nu zal daar meer gebruik van worden gemaakt."

Toch is de belangrijkste reden van de samenwerking het borgen van de doorgaande lijn van de leerlingen. "De taalontwikkeling kan nu eerder gestructureerd beginnen, goed overleg en dezelfde aanpak bij opvang en school zijn daarbij belangrijk. Ook de andere wijkpartners zoals de buurtbewoners, sportfaciliteiten, de gemeente Zoetermeer en de wijkverenigingen zullen nog meer betrokken worden. Reden daarvan is het creëren van een hecht vangnet van samenwerkingspartners om de veiligheid en ontwikkeling van onze kinderen te waarborgen."

De samenwerking met de wijkpartners krijgt vorm in een Integraal Kind Centrum (IKC). Hier hoort een nieuwe naam bij waar alle kinderen, ouders en medewerkers over mee hebben gedacht. "We zijn blij met onze nieuwe naam die verwijst naar de kansen bij ons op goed onderwijs en goede opvang. In de eerste week na de zomervakantie hebben we de officiële opening van ons IKC, gevolgd door een feestweek. Deze wordt afgesloten met een groot buurtfeest voor alle kinderen van de wijk op het plein van het nieuwe IKC De Buytenkans aan de Busken Huethove."