Zoetermeers Dagblad | Stad van Compassie, dialoogavond in Forum

Stad van Compassie, dialoogavond in Forum

mainImage

Het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ) organiseert samen met de gemeente, het Forum en Stichting Buurtwerk een tweede dialoogavond in het kader van het Handvest voor Compassie, met als thema 'De Ander dat ben Jij'. Arco Weening, de Zoetermeerse ambassadeur van vrede en raadslid van ChristenUnie-SGP, zal de avond openen. De bijeenkomst vindt op donderdag 28 maart plaats (aanvang 20.00 uur) in het Forum.  

Dagvoorzitter en gastspreker over het thema is Maulana M.T. Wagid Hosain. Hij is Imam van de moskee Gulzar-e-Madina in Zwolle en een prominente islamitische schriftgeleerde en lid van de world islamitic youth circle.

Het Handvest voor Compassie, in september 2018 ondertekend door burgemeester Charlie Aptroot, wordt wereldwijd aanvaard als basis voor Vrede en Compassie. Het zet in op de ‘Golden Rule’ uit alle wereld-godsdiensten en –overtuigingen: behandel je medemens zoals ook jij behandeld wilt worden. Gemeente Zoetermeer en ILOZ maken zich hier hard voor.

De toegang van de dialoogavond is gratis. Inloop vanaf 19.30 uur. Informatie en opgave: [email protected]