Zoetermeers Dagblad | Vuurwerkvrije zones in Zoetermeer

Vuurwerkvrije zones in Zoetermeer

mainImage

Het college van burgemeester en wethouders wijst voor de komende jaarwisseling extra vuurwerkvrije zones in Zoetermeer aan. Inwoners kunnen tot en met 15 september via doemee.zoetermeer.nl een voorstel doen voor een locatie. Vorig jaar ging het nog om een aantal natuurgebieden, dit jaar is het mogelijk een locatie in je eigen buurt voor te stellen.

De verwachting is dat er maximaal acht vuurwerkvrije zones benoemd worden. Dit om de handhaving van deze plekken zo goed mogelijk te kunnen garanderen. De locaties worden beoordeeld op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Als de vuurwerkvrije zones bepaald zijn, plaatst de gemeente borden met daarop de aanduiding 'vuurwerkvrije zone'. Deze zones worden gehandhaafd van 31 december 2019 van 18.00 tot 1 januari 2020 tot 2.00 uur. Dit is de periode dat er landelijk vuurwerk afgestoken mag worden.

Vorig jaar wees de gemeente vier natuurgebieden aan als vuurwerkvrije zones als gevolg van een burgerinitiatief. Dit jaar doet de gemeenteraad een verzoek aan het college om voorstellen van inwoners voor vuurwerkvrije zones te beoordelen op haarbaarheid en uitvoerbaarheid. Voor de vier natuurgebieden die vorig jaar vuurwerkvrije zones waren, betekent dit dat deze locaties opnieuw voorgesteld moeten worden om in aanmerking te komen voor een vuurwerkvrije zone.