Zoetermeers Dagblad | Column van CKC-directeur: Nieuw

Column van CKC-directeur: Nieuw

mainImage

Ik heb véél zin in de start van ons nieuwe seizoen aan het eind van de zomer. Meer dan zestig Zoetermeerse organisaties binnen de kunst en cultuur krijgen via ons de komende periode weer ondersteuning. In de vorm van huisvesting van hun lessen, bijeenkomsten, exposities en voorstellingen en door gezamenlijke marketing. 

Onze ondersteuning van aanbieders van amateurkunsteducatie in het CKC-gebouw is bedoeld voor cursussen waaraan kinderen, jongeren en volwassenen in hun vrije tijd kunnen deelnemen. Hiernaast ondersteunen we orkesten, groepen, clubs en verenigingen binnen de amateurkunst. We bereiken met elkaar in totaal zo’n 23.000 cursisten, leerlingen en deelnemers per jaar.

Waar ik voor ga, is dat iedereen een fantastische beleving heeft, een besef van tijd en een gevoel van schoonheid. Als je bij ons binnenkomt begroeten we je, we gaan graag de verbinding met je aan. Iedereen mag zichzelf zijn en genieten zoals bij hem of haar past. Weg met de ‘hogere’ en ‘lagere’ kunst. Ik vind hard gelach dat klinkt door het CKC-gebouw heerlijk, net als rondspringende kinderen. Ik wil dat voelbaar is dat iedereen mag meedoen.

De organisaties die wij ondersteunen verzorgen niet alleen activiteiten in het centrum van de stad maar ook daarbuiten. Komende jaren moet het aanbod nog flexibeler worden en beter verspreid over Zoetermeer. Het idee daarbij is dat je dichtbij huis bijvoorbeeld muziek-, dans- of theaterlessen kunt volgen. 

Waar niet in wordt voorzien, vullen wij als CKC de laatste jaren zelf aan. Dan moet je denken aan het Digital Art-lab, de creatieve vrijplaats voor jongeren in het CKC-gebouw, zeer specifieke cursussen en aanbod voor 55+. En aan zaken die je beter samen kunt oppakken. Zoals de ondersteuning van bijzonder artistiek talent binnen de stad. 

Ook het kunst- en cultuurloket voor de Zoetermeerse scholen vullen we komend schooljaar weer in, namens het culturele veld. Het team Cultuur op School is er ondertussen voor alle scholen in Zoetermeer. Dus niet alleen het primair onderwijs, maar ook het voortgezet en speciaal onderwijs klopt gelukkig bij ons aan voor versterking of aanvulling van hun cultuureducatie. 

Cultuur

Wat we ook oppakken zijn activiteiten om meer mensen te laten meedoen aan cultuur. Dat moet natuurlijk in de vorm die het meest aansluit, zodat mensen echt kunnen worden verleid om mee te doen. Dit leidde al tot klassieke concertjes in woon-zorgcentra en Art-labs met theater en beeldende kunst voor kinderen in wijken en scholen. En tot Make Music; studio’s en ondersteuning voor Zoetermeerse jongeren die hun eigen muziek willen maken en opnemen. Kunst en cultuur is namelijk onderdeel van ieders leven. Soms heel herkenbaar, als je hobby - net als bij mij - lekker zingen is, of lezen, of genieten van een avond theater. Ook bezig zijn met erfgoed zien de meeste mensen wel als cultuur. 

Naast deze traditionelere vormen zijn er minder traditionele zaken die niet als kunst worden herkend maar dit wel zijn. Daarom kijken wij als instelling meer dan voorheen uit naar nieuwe vormen, naar andere genres en nieuw publiek. Ieder van ons heeft namelijk een eigen voorkeur en wil een vorm die goed past bij het leven dat wordt geleid. In een aantal voorkeuren wordt door traditionele aanbieders van cultuur niet voorzien. Een symfonie-orkest bereikt veel wijkbewoners bijvoorbeeld niet.

Wijk

Maar als men moeite doet, kan dit leiden tot een waardevolle ontmoeting. Een opera kan een wijk-opera worden. Over de wijk, met spelers uit die wijk. En met decors gemaakt door inwoners van die wijk. In andere gevallen wordt de culturele vorm, bijvoorbeeld ‘spoken word’ of andere onderdelen van urban culture, niet erkend als cultuur en ook niet ondersteund door de culturele infrastructuur van de stad. Daar ligt dan iets. Daar moeten we iets mee. Nieuwe vormen van cultuur, andere genres en nieuw publiek betekenen een mooie en relevante ontdekkingstocht voor ons als cultureel centrum. 

U dacht een paar alinea’s geleden dat ik klaar en tevreden was? Zeker niet, dus. Er valt nog veel werk te verrichten om nog meer cultuur in Zoetermeer mogelijk te maken. Zo zien we graag dat er meer mogelijkheden komen voor jonge makers in Zoetermeer, theatermakers bijvoorbeeld of jonge beeldend kunstenaars. Met een bescheiden regeling kunnen ze ervaring opdoen doordat zij een eigen voorstelling kunnen maken, of een prachtig werk voor, over of met de stad.

Als er gecoacht kan worden of internationale ervaring kan worden opgedaan, als een kijkje buiten het eigen terrein mogelijk is, wordt het culturele klimaat in de stad verder verrijkt. Want kunstenaars maken de stad interessant en gaan bij de ontwikkeling van onze stad steeds meer bijdragen. 

Open dag 7 september

Het bestuur van de stad Zoetermeer vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan cultuur. Dat willen wij natuurlijk ook. Kinderen, jongeren en volwassenen moeten hun creativiteit kunnen ontdekken en de mogelijkheid hebben om hun talenten verder te ontwikkelen. Daarvoor zijn we aan de slag. Daarom ondersteunen we organisaties binnen de kunst en cultuur en daarom organiseren we activiteiten. Kom langs. Doe mee. Ga aan de slag om je stad interessant te maken. Kom naar onze Open Dag op 7 september.