Nieuwe regering: stop met de NPO a.u.b.

9 July 2024, 17:40 uur
Columns
mainImage

De journaals van het mediakartel NPO-RTL gaven bijna juichend door dat links gewonnen had in Frankrijk. Pas achteraf werd zijdelings vermeld dat het Franse kiesstelsel daar debet aan is, want Front Nationaal haalde verreweg de meeste stemmen 37%. Uiteraard werden daarna alleen heel erg blije Fransen geïnterviewd.

Kartel

In de aanhef noem ik NPO-RTL een kartel. Gelukkig hebben we daarnaast SBS 6 nog. Dat NPO en RTL enorm samenwerken blijkt uit het feit, dat ze elkaars verslaggevers overnemen. Toine Huys faalde bij de RTL, maar kon zonder probleem weer terugkeren bij de NPO, die hij daarvoor schimpscheutend verlaten had. Diverse anderen (o.a. Paul de Leeuw) maakten die heen en weer tocht ook. In welk gewoon doorsnee bedrijf zou zoiets mogelijk zijn? Daarbij hebben ze samen besloten dat we op zaterdag- en zondagochtend geen journaal krijgen. Normaal zou je direct dat gat vullen als je concurreert, maar dat doet alleen SBS 6.

Opvallend verschil

Het meest opvallende verschil is dat NPO een staatsomroep is, die naast inkomsten uit reclame bijna een miljard aan subsidie (belastinggeld) ontvangt en dat RTL commercieel is en het alleen van reclame moet hebben. Commercieel is in journalistieke - dus linkse - kringen altijd een vies woord geweest, dat is waarschijnlijke de reden dat het RTL-journaal linkser is dan het NPO-journaal. Zo van, we zijn wel commercieel maar wees gerust: we zijn uit het goede linkse hout gesneden.

RTL heeft dus reclameblokken, daar bekostigen ze alle uitzendingen van. Dat zou hun kartelgenoot dus hypothetisch ook kunnen doen? Hoe komt het dat de NPO een rupsje nooit genoeg is? Staatssteun en inkomsten uit reclame. Het antwoord is duidelijk: ze leven op veel te grote voet als je naar de salarissen kijkt en laten hun programma’s niet afhangen van de smaak van de kijker, maar van hobbyisten die een sterk linkse voorkeur hebben. De behandeling van omroep O.N. (ik ben lid) is daarvan het stuitende bewijs. Daarnaast worden radio en televisie programma’s gevuld met semi artistieke rimram. Radio4-klassiek zendt liever atonale muziek uit dan Beethoven (is te gewoon). Kortom ook daar is hobbyisme troef.

Uit de tijd

Dan hebben we dat natuurlijk letterlijk achterlijke systeem uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Ons land was verdeeld in zuilen, die alle hun eigen achterban wilden bedienen en zo behouden. Het ledenaantal bepaalde de uitzendtijd. Ons land is ontzuild en de uitzendtijden zijn openbaar, dus de omroepverenigingen hebben hun oorspronkelijke functie verloren. Om toch zendtijd en de daarbij behorende rijkelijke beloning uit de belastingpot te krijgen zijn er fusies aangegaan en is een wildgroei aan kleine omroepen gekomen.

Oplossing

Schaf de subsidie af (desnoods geleidelijk) en maak de fusie tussen NPO en RTL officieel. Geef de nieuwe omroep (RTL 2) ongeveer driekwart van de zendtijd, die ze nu hebben en geef SBS het andere kwart. Twee echte concurrenten, die beide hun eigen broek kunnen ophouden en die uit commerciële redenen zendtijd afstoten.

Heel veel in ons land is (tegen mijn zin in) geprivatiseerd: zorg, openbaar vervoer, energievoorziening, kinderopvang, etc. Daar kan de publieke omroep best bij. De haantjes de voorste daar, kunnen dan proberen hun gigantische salarissen op de vrije markt te gaan verdienen. De reden, waarom ze ons vertellen dit systeem vooral niet te veranderen. Daarom propageren ze de partijen, die alles bij het oude willen houden.

Die partijen doen dat overigens, omdat ze anders ook het lot ondergaan, dat rechtse partijen bij de NPO/RTL is beschoren.