Zoetermeers Dagblad | Wanneer heb ik een overeenkomst van opdracht nodig?
mainImage

Wanneer heb ik een overeenkomst van opdracht nodig?

11 november 2020, 08:55 uur
Columns

Een overeenkomst van opdracht wordt vaak overeengekomen tussen twee partijen. De ene partij voert een opdracht uit en de andere partij betaalt hier een afgesproken bedrag voor. Deze afspraken en de rechten en plichten worden vaak vastgelegd in een overeenkomst. Een mondelinge overeenkomst kan uiteraard ook, maar dit raden wij niet aan en een schriftelijke overeenkomst voorkomt toekomstig gedoe. Maar wanneer heeft u nou een overeenkomst van opdracht nodig? Kim van der Meij van SKM Juristen legt het in deze column uit.

Overeenkomst van opdracht 
Bij een overeenkomst van opdracht bindt de ene partij -de opdrachtnemer- zich aan de andere partij -de opdrachtgever-. Dit gebeurt zonder dienstbetrekking en de partijen komen dus niet in loondienst bij elkaar. Een overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor  een bepaalde periode en voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. U hoeft niet altijd een overeenkomst van opdracht overeen te komen. Dit hoeft bijvoorbeeld niet bij:

- Een dienstbetrekking tussen werknemer en werkgever;
- Het laten maken van stoffelijke voorwerpen (zoals een huis);
- Het (laten) vervoeren van spullen of personen;
- Het bewaren van spullen.

Voor bovengenoemde werkzaamheden geldt namelijk dat een andere overeenkomst wordt aangegaan, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst.

Wat staat er in de overeenkomst van opdracht?
In de overeenkomst dient een aantal punten opgenomen te staan, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Zo staan de volgende punten vaak benoemd in de overeenkomst van opdracht:

- Een omschrijving van de opdracht;
- De kosten voor de werkzaamheden;
- De start en einddatum van de opdracht;
- Dat de opdrachtnemer niet in dienst komt bij de opdrachtgever;
- Dat de opdrachtnemer vrij is in het uitvoeren van de werkzaamheden;
- Dat de opdrachtnemer andere opdrachten mag aannemen;
- Dat de opdrachtnemer zelfstandig voor vervanging mag zorgen bij bijvoorbeeld ziekte;
- Hoe de overeenkomst beëindigd wordt;
- Wat de betalingscondities zijn.
- Naast bovenstaande punten worden er ook nog andere bepalingen opgenomen in de overeenkomst van opdracht. Zo komen er ook artikelen voor over de aansprakelijkheid, verzekeringen maar ook over de intellectuele eigendomsrechten.

Opstellen overeenkomst van opdracht
Het opstellen van een overeenkomst van opdracht is te allen tijde maatwerk. Dit ook om ervoor te zorgen dat u aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet en zij niet oordelen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid of een gezagsverhouding. Als de Belastingdienst dit namelijk wel vindt, dan kan dit ervoor zorgen dat u een naheffing van hen ontvangt, maar levert vaak ook een geschil op met de opdrachtgever.

Zorg er dus te allen tijde voor dat u een goede overeenkomst hebt die aan uw wensen, maar ook aan alle voorwaarden voldoet. Komt u er niet helemaal uit, wilt u hulp bij het opstellen van de overeenkomst of wilt u uw huidige overeenkomst laten controleren? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen Wij helpen je graag.

Over columnist
Kim van der Meij is mede-eigenaar en jurist bij SKM Juristen in Zoetermeer. Daar richt zij zich onder meer op zaken als het arbeidsrecht, bestuursrecht, verbintenissenrecht en ondernemingsrecht. Van der Meij voltooide haar studie rechten aan de Hogeschool Leiden met sociaal recht en rechtsfilosofie als minors. Ook studeerde ze rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit.


Foto: Prisca Visser