Bewoners rond het Plein fel tegen langere verruiming terrasruimte

29 January 2023, 17:04 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Gemeente LV/ Hilbert Krane

Het voorstel van de VVD in de gemeenteraad van Den Haag om de tijdens corona vergunde extra ruimte voor terrassen rondom het Binnenhof langer toe te staan, kan op veel weerstand rekenen van omwonenden van het Plein.

Omdat tijdens corona de horecazaken het erg zwaar hadden, mochten zij tijdelijk grotere terrassen plaatsen dan normaal. Gemeenteraadslid Alexander Roep van de VVD vraagt nu aan het stadsbestuur om - daar waar het veilg kan - dat rondom het Binnenhof zo te houden zolang de renovatie van de parlemenstgebouwen nog voortduurt. "Op het Plein is een nieuwe vervelende situatie ontstaan door de renovatie. Het loopt uit, de bouwput moet groter, er komen hijskranen, herrie en ga zo maar door. Wij vinden dat we de ondernemers daar moeten helpen door meer ruimte te bieden daar waar dat kan", aldus Roep.

De bewonersvereniging Bewoners Rond het Plein (BRHP) is fel tegen het voorstel. "Meer terrassen betekent minder openbare ruimte die al ontzettend schaars is in de Binnenstad", schrijft de vereniging. "De openbare ruimte is er voor iedereen, ook voor de lokale bewoners die geen geld hebben om op de terrassen een drankje te doen of die gewoon op een bankje willen genieten van onze mooie binnenstad. Kortom het algemeen belang wordt hier geschaad om een paar ondernemers te bevoordelen."

Onneembare hindernisbaan 

Door de verbouwing van het Binnenhof wordt de beschikbare openbare ruimte op het Plein juist al ernom ingeperkt, zeggen de bewoners, en daar passen vergrote terrassen niet meer bij. "Sterker nog; wij pleiten ervoor om gedurende de verbouwing van het Binnenhof de terrassen op het Plein verder te verkleinen om op die manier de vrije openbare ruimte op peil te houden. En daardoor ook ruimte te houden voor het organiseren van activiteiten zoals lokale marktjes, muziekvoorstellingen etc. Ook hier moet het algemeen belang prevaleren."

"Op dit moment is het al zo dat je op het Plein het standbeeld van Willem van Oranje bijna niet kan zien door de terrassen met de enorme parasols, terrasheaters en op sommige plekken zelfs hele windschermen. Ook in de naburige straten worden stoepen en soms de halve weg al in beslag genomen door terrassen. Terrasmeubilair, vuilcontainers, dranghekken en heel veel fietsen maken de doorgang op het Plein en in de aanpalende straten nu al bijna onmogelijk en leveren voor vele bewoners een onneembare hindernisbaan op. Onze hoop is dat door het terugbrengen van de terrassen naar hun oorspronkelijk vergunde formaat deze overlast iets gaat afnemen."

Stuitend

De bewonersvereniging ergert zich enorm aan politici die pleiten voor extra terrasruimte. "De raadsleden wonen zelf niet in de straten waar terrassen worden geëxploiteerd en ondervinden er dus geen nadeel van. Een gezellig terras om 14.00 uur ’s middags verandert vaak in een bron van herrie en overlast om 24.00 uur ’s nachts. De manier waarop een aantal partijen in de gemeenteraad totaal voorbij gaat aan het belang van haar bewoners (en dus haar kiezers) is stuitend. Voorstellen doen zonder de direct belanghebbenden te raadplegen is natuurlijk onbestaanbaar."

De bewoners betwijfelen ook of de horacondernemers wel écht in financieel moeilijke tijden verkeren. "Als wij mogen afgaan op de enorme hoeveelheden afval die elke dag met veel lawaai en stank door onze nauwe straten moet worden afgevoerd gaat het heel goed met de omzetten en kunnen de terrassen zonder problemen terug naar de situatie van voor Covid."

De bewoners vragen het stadsbestuur daarom de tijdelijke en lokale uitbreiding niet langer toe te staan en omvang van de terrassen per 1 maart terug te brengen tot de oorspronkelijke omvang. "Als een ondernemer toch graag een uitbreiding wil hebben dan kan hij de normale weg volgen en een vergunning aanvragen. Deze kan dan beoordeeld worden en betrokkenen kunnen hiertegen bezwaar maken."