Binnenstadsplan Den Haag 2033: Ontmoeting en verblijf centraal

3 April 2024, 10:12 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Gemeente Den Haag

De Haagse binnenstad transformeert de komende jaren nog sterker naar een ontmoetingsplek. Door haar palet aan functies te verbreden, krijgt de binnenstad meer relevantie, betekenis en balans. Dat staat in het dinsdag gepresenteerde Binnenstadsplan 2033.

Tijdens een bijeenkomst in Pulchri Studio werd het plan, dat door de gemeente Den Haag en private partijen is opgesteld, door directeur Ad Dekkers van het Bureau Binnenstad overhandigd aan wethouder Saskia Bruines (Financiën, Cultuur en Economie) en John Kroes (voorzitter Stichting Binnenstad Den Haag).

De binnenstad wordt volgens de opstellers van het plan steeds meer een gebied waar je niet alleen winkelt, maar ook studeert, recreëert, woont, werkt of onderneemt. "Een gebied waar mensen met verschillende sociale, culturele en professionele achtergronden elkaar ontmoeten en zich thuis voelen. Waar het typisch Haagse karakter overal voel- en zichtbaar is. Een binnenstedelijke kern met een historische binnenstad en hoogstedelijke ontwikkelingen in het Central Innovation District die elkaar versterken. Ontmoeting en verblijf worden ook centraal gesteld in de inrichting en uitstraling van de openbare ruimte. De Haagse binnenstad als aangename en levendige plek waar de voetganger op één staat. Een toegankelijk en gastvrij gebied, met veel groen en levendige grachten."

“Het karakter van de binnenstad is altijd in ontwikkeling, net als de samenleving zelf", zegt wethouder Saskia Bruines. "‘Blijf jezelf en pas je aan’ is hier het streven. Het echt Haagse gevoel behouden en tegelijkertijd steeds weer goed aansluiten bij het heden en de toekomst. Meer ruimte voor groen en water, voetgangers centraal en een maatje groter denken door de binnenstad te vergroten, is onze gezamenlijke visie op de binnenstad van Den Haag in 2033. Ik kijk ernaar uit om die beweging samen met de partners komende tijd in te gaan zetten.”

Tekst gaat door onder illustratie.

Illustratie: Gemeente Den Haag.

Prioriteiten

In de Haagse binnenstad heeft de voetganger prioriteit. De verblijfskwaliteit is er hoog en wandelaars kunnen overal komen dankzij een goed, veilig en herkenbaar voetgangersnetwerk dat een reeks kenmerkende en unieke Haagse sferen aaneenrijgt.

De sfeer en economie van de Haagse binnenstad zijn ook buiten de grachten voelbaar en beïnvloeden de wijdere omgeving. In 2033 gaat de Haagse binnenstad een krachtig samenspel aan met de nieuwe, hoogstedelijke ontwikkelingen zoals CID en Binckhorst.

Een structurele vergroening van de binnenstad, inclusief het benutten van de grachten voor klimaat, recreatie en logistiek, zal bijdragen aan een groene en leefbare omgeving.