Den Haag laat dieren oud worden op de stadsboerderijen

17 June 2024, 10:07 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag maakt haar fokbeleid op de stadsboerderijen diervriendelijker. Er komen in de toekomst alleen maar babydieren als deze ook binnen één van de tien stadsboerderijen kunnen blijven. Geiten, schapen en koeien kunnen zo in Den Haag oud worden. "We kiezen ervoor om dieren niet meer af te stoten, maar te houden. We geven zo met de stadsboerderijen het goede voorbeeld van verantwoord dierenbezit", aldus wethouder Robert Barker van Dierenwelzijn.

De stadsboerderijen in Den Haag zetten zich al jarenlang in voor het bevorderen van dierenwelzijn. Nu komt daar nog een stap bij met het herziene fokbeleid, dat een terughoudende benadering hanteert. Dit houdt in dat fokken enkel plaatsvindt wanneer er voldoende ruimte is. De gemeente kiest ook eerder om dieren van andere kinderboerderijen over te nemen indien dit noodzakelijk is voor een evenwichtige geslachtsverdeling. Met het nieuwe fokbeleid worden belangrijke stappen gezet om te waarborgen dat dieren in een veilige en verantwoorde omgeving kunnen leven. Dit maakt onderdeel uit van een bredere inzet om het Haagse dierenwelzijn te verbeteren, bijvoorbeeld door wilde dieren in nood beter te helpen.

"We erkennen de intrinsieke waarde van dieren en zijn vastberaden om het welzijn van dieren in onze stad te bevorderen," zegt wethouder Barker. "Dieren hebben recht op een goed leven in Den Haag. Met het nieuwe fokbeleid zorgen we ervoor dat onze stadsboerderijen een veilige haven blijven voor dieren."

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid is het vermijden van overbezetting op de stadsboerderijen. Met varkens, konijnen, cavia’s en kippen wordt al tientallen jaren niet meer gefokt. Nu zal ook met geiten, schapen en koeien minder worden gefokt. Het beleid ziet erop toe dat als er enkele nieuwe dieren nodig zijn, deze bij voorkeur worden aangekocht van kinderboerderijen in de omgeving of opvangcentra zoals Het Knagertje, de Knaaghof en de Dierenambulance Den Haag.

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Gemeente Den Haag.

Hertenkamp Zuiderpark

Bijzonder aandachtspunt is ook het fokbeleid voor het gemeentelijk hertenkamp in het Zuiderpark. Vanaf dit jaar zullen daar geen mannelijke herten meer verblijven, waardoor er in 2025 geen jonge herten meer verwacht worden. Eventuele toekomstige aanvulling van herten zal van elders komen.

Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om het keurmerk "diervriendelijke kinderboerderij" te verkrijgen voor de stadsboerderijen. Dit keurmerk lijkt binnen bereik nu een belangrijk bezwaar met het nieuwe fokbeleid is weggenomen. Den Haag blijft zich inzetten voor dierenwelzijn en zal de nieuwe werkwijze na één jaar evalueren.