mainImage

Gemeente Den Haag gaat duurzamer en socialer inkopen

25 november 2022, 12:11 uur
Den Haag & Regio

Wethouder Arjen Kapteijns van Duurzaamheid heeft namens de gemeente Den Haag het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) ondertekend.

Ondertekenaars van het Manifest zeggen toe duurzame keuzes te maken als opdrachtgever en inkoper. Ook staan er afspraken in over diversiteit en inclusie. Met het uitvoeren van het Manifest wordt ook voldaan aan bestuurlijke afspraken, zoals het Klimaatakkoord, het Grondstoffenakkoord en de Wet Banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten. Ruim zestig gemeenten, provincies en ministeries hebben deze week het Manifest ondertekend.

Elke ondertekenaar dient uiterlijk een jaar na ondertekening een MVOI-actieplan op te stellen. Daarin leggen partijen voor de eigen organisatie vast welke ambitieniveaus worden nagestreefd, welke concrete acties hiertoe leiden en hoeveel tijd en budget hiervoor worden vrijgemaakt.

Tekst gaat door onder foto.

Miljard euro

Den Haag koopt jaarlijks voor ruim een miljard euro in aan producten, werken en diensten in. De stad heeft daarmee een enorme impact om de urgente vraagstukken van vandaag aan te kunnen pakken. Door telkens maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken snijdt het mes volgens de opstellers van het Manifest aan twee kanten: Den Haag draagt bij aan een betere wereld en motiveert marktpartijen om ook meer duurzame en sociale producten en diensten te ontwikkelen en te leveren.

'Best wel raar'

Bij de ondertekening van het manifest was ook Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, aanwezig. Hij is blij met de afspraken maar plaatste ook een kanttekening. "Het is best wel raar dat er een manifest nodig is om ons eraan te herinneren dat we in onze inkoop en aanbestedingen ook diversiteit en inclusie moeten meenemen. Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar goed dat we nu heldere afspraken hebben gemaakt. Opdrachtgevers, nu écht aan de slag!"

 


Foto: Arjen Kapteijns (Twitter)