mainImage

'Gemeente Den Haag houdt zich onvoldoende aan privacywetgeving'

24 mei 2022, 07:31 uur
Den Haag & Regio

Volgens de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom is het nog niet goed gesteld met de privacy van burgers bij de gemeente Den Haag.

De organisatie onderzocht of de tien grootste gemeenten voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit 2018. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat Den Haag "de basis nog niet goed op orde heeft". De gemenete zou daardoor niet altijd weten "welke gegevens ze verwerkt en hoe deze gegevens beveiligd worden". Ook wordt er "geen actieve verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad" door rapportages van de interne privacytoezichthouder te delen. Volgens Bits of Freedom is het risico op een datalek of andere privacyrisico’s voor burgers daardoor "onnodig groot".

"Het is erg ontluisterend om te zien dat zelfs een grote gemeente als Den Haag, met de meeste kennis en capaciteit, nog niet aan de basisvereisten van de wetgeving voldoet om de privacy van haar inwoners te waarborgen", zegt Nadia Benaissa, beleidsadviseur en onderzoeker voor Bits of Freedom. "Dat is extra wrang, omdat wij merken dat de gemeente staat te springen om te werken met experimentele technologie zoals slimme camera’s of wifi-tracking, terwijl ze nog niet eens aan de basis van de wetgeving voldoet."

Aanbevelingen

De burgerrechtenorganisatie doet een reeks aanbevelingen aan de gemenete Den Haag. gemeenten gepubliceerd. Onder meer het doorlopend in kaart brengen van de processen waar data bij komt kijken binnen de gemeente, strengere controles door de gemeenteraad en Rekenkamer en "spannende pilots en experimenten" een halt toeroepen tot de basis op orde is. Benaissa: “Het gaat erom dat een gemeente begrijpt dat het beschermen van de privacy van hun burgers een kerntaak is: dat bezuinig je niet weg en adviezen daarover sla je niet in de wind.”

 


Foto: O. Merel