Gemeente Den Haag wil fors investeren in ‘hofjes nieuwe stijl’

6 November 2023, 10:55 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Heeman Fotografie

De gemeente Den Haag wil tot en met 2027 een bedrag van 5 miljoen euro investeren in ‘hofjes nieuwe stijl’.

Een groeiende groep inwoners van Den Haag is op zoek naar mogelijkheden voor andere vormen van samenwonen. Woonvormen die uitgaan van gemeenschapszin, van het delen van voorzieningen en van waarden over duurzaamheid, gezondheid en samenleven. De slagingskans van deze groepen is in de huidige krappe woonmarkt echter minimaal. Daarom wil de gemeente extra geld beschikbaar stellen voor innovatieve woonvormen en deze ook actief gaan stimuleren. Dat staat in een voorstel dat het college van burgemeester en wethouders deze week aan de gemeenteraad voorlegt. 

Met het geld wil de gemeente jaarlijks zo’n honderd woningen helpen realiseren in het middeldure huur- en betaalbare koopsegment en daarnaast afspraken maken met de Haagse woningcorporaties over aanvullende aantallen.

Een onsje welzijn

“Innovatieve woonvormen, laten we ze ‘hofjes nieuwe stijl’ noemen, kunnen bijdragen aan een diverse, leefbare en inclusieve stad”, zegt wethouder Martijn Balster van Volkshuisvesting. “Een verscheidenheid aan woonvormen stimuleert ontmoeting, eigenaarschap en verbinding en geeft kleur aan onze stad. Nieuwe collectieve woonconcepten kunnen ‘een onsje welzijn’ bieden waarmee ‘een kilo aan zorg’ kan worden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die samenwonen en zo de zorg goed dichtbij kunnen organiseren en mee kunnen laten groeien. Of aan verschillende generaties of culturen die kunnen profiteren van elkaars nabijheid.”