mainImage

Gemeente plaats geen ooievaarspaal bij molen in Loosduinen

22 november 2022, 21:37 uur
Den Haag & Regio

De suggestie van de partij Hart voor Den Haag in de gemeenteraad om bij de molen de Korenaer in Loosduinen een paal voor een ooievaarsnest neer te zetten, wordt niet overgenomen door het stadsbestuur van Den Haag.

Gemeenteraadslid Ralf Sluijs had daar in een brief aan het college om gevraagd. Hij wees er op dat in het "klein paradijsje waar het Loosduins Museum en molen de Korenaer gevestigd zijn" een tientallen jaren oude iep stond die helaas is overleden en "een gapend gat in het mooie landschap" achterlaat. Hart voor Den Haag wilde dit gat opvullen met een ooievaarsnest.

Het stadsbestuur heeft advies gevraagd aan een ooievaarsexpert. Daaruit is naar voren gekomen dat de kans zeer klein is dat een ooievaarskoppel van de ooievaarspaal gebruik zou gaan maken. "De fourageermogelijkheden in de directe omgeving zijn daarvoor te beperkt. Ook is de locatie niet goed geschikt voor het uitvliegen van jonge ooievaars." Het college kiest er daarom voor om "de sympathieke suggestie" van Sluis niet te volgen. In plaats daarvan wordt op de plek een nieuwe boom geplant "die hopelijk ook kan uitgroeien tot een beeldbepalende boom voor dit historische stukje Loosduinen".


Foto: Marian Turkesteen