Gemeentekantoor Fruitweg wordt veiliger gemaakt, kosten ruim 1 miljoen

12 June 2024, 13:56 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Gemeente Den Haag

Het gemeentelijke kantoorpand aan de Fruitweg 17 wordt veiliger gemaakt. Aanleiding hiervoor zijn ervaringen uit de praktijk en de uitkomsten van een onderzoek naar fysieke veiligheid en veiligheidsbeleving onder het personeel.

Het pand werd in mei 2022 geopend. Mensen kunnen er terecht voor het vinden van werk, het volgen van trainingen en opleidingen en voor het aanvragen van uitkeringen of voorzieningen. Ook het gemeentelijk loket voor dak- en thuislozen is er gevestigd. De locatie is ingericht volgens het hospitalityconcept, met een huiskamer waar men wordt ontvangen door een gastvrouw.

In juni dit jaar bleek dat de man die aan de Turfmarkt zonder reden een medewerkster van de Albert Heijn doodstak eerder in het kantoorpand aan de Fruitweg medewerkers van de gemeente had bedreigd. "Deze situatie en de mogelijkheid dat iemand met zulke zware problematiek zich kon melden bij het Dak- en thuislozenloket hebben grote indruk gemaakt op onze medewerkers. Met name voor de medewerkers die in contact zijn geweest met de verdachte", schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Uit een daarna ingesteld onderzoek onder het personeel bleek dat enkele tientallen medewerkers zich nog steeds (zeer) onveilig voelen tijdens hun werk. Dat is voor de gemeente aanleiding om de publieke ruimtes anders in te richten. "We willen als werkgever immers dat iedereen op de Fruitweg zich veilig voelt."

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Gemeente Den Haag.

Pasjessysteem

Nog dit jaar wil de gemeente verschillende inrichtingsverbeteringen doorvoeren, zoals het vergroten van het aantal gesloten spreekplekken zodat medewerkers veiliger kunnen werken en bezoekers met meer privacy in gesprek kunnen gaan. De balies en spreekplekken worden met een pasjessysteem alleen nog toegankelijk voor medewerkers, zodat bij een agressie-incident direct contact wordt voorkomen en het mogelijk is om uit het zicht weg te lopen. Ook de toegangsdeur tot het bedrijfsrestaurant krijgt  een pasjessysteem. Bezoekers kunnen dan enkel onder begeleiding gebruik maken van het bedrijfsrestaurant.

De gemeente gaat ook een aantal bouwkundige maatregelen nemen om de werkomgeving en de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren. Zo wordt het postloket naar de voorkant van het pand verplaatst, zodat het beter toegankelijker is voor dak- en thuisloze personen die op deze locatie hun post ontvangen.

De aanpassingen aan het pand gaan naar verwachting tussen 1,1 en 1,5 miljoen euro kosten, afhankelijk van een aantal inrichtingskeuzes. De gemeente kan dit betalen uit de zogenoemde programmareserve. De aanbesteding vindt later dit jaar plaats en afhankelijk daarvan start de verbouwing nog dit jaar met een uitloop naar begin 2025.

"De veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze medewerkers en inwoners zijn van het grootste belang", schrijft het college. "Het verbeteren van de veiligheid gaat niet alleen over het voorkomen van agressie, maar ook over het creëren van een prettige werkomgeving waarin iedereen zich op zijn gemak voelt en goede dienstverlening kan bieden. We zijn ervan overtuigd dat de aanpassingen aan de inrichting van het pand en binnen onze organisatie zullen bijdragen aan een verhoogde veiligheid voor iedereen die op deze locatie werkt of deze bezoekt."