Hoogheemraadschap en Staedion: meer klimaatbestendige buurten

8 March 2023, 15:55 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Staedion

Het Hoogheemraadschap van Delfland en woningcorporatie Staedion gaan samen werken aan meer klimaatbestendige buurten en wijken. Volgens de organisaties is dat nodig om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Het proces om tot verdere samenwerking te komen ontstond binnen Klimaatkrachtig Delfland, een samenwerkingsverband waar onder andere Staedion en het Hoogheemraadschap aan deelnemen, vertelt Manita Koop van Delfland. "Onze regio krijgt door klimaatverandering steeds meer te maken met watergerelateerde problemen. Als het langdurig droog is, droogt onze bodem uit en krijg je te maken met bodemdaling, zwakke dijken en hittestress."

"Bij hoosbuien – die helaas ook steeds vaker en heftiger voorkomen – kan al het overtollige water niet snel genoeg via het riool worden afgevoerd, wat vaker tot wateroverlast zal leiden", vervolgt Koop. "Er is dus actie nodig. Samenwerking is daarbij een must. Water houdt zich niet aan begrenzingen. Water raakt ons allemaal. Door structureel en op grotere schaal samen te werken, zetten we grotere stappen op weg naar een klimaatbestendige regio."

Tekst gaat door onder foto.


Voorbeelden

Het Hoogheemraadschap, gemeenten en corporaties gaan samenwerken aan wijkvisies op het gebied van klimaatadaptatie, zegt Gijsbert van Herk van Staedion. "Aan de hand van deze visies stellen we gezamenlijk per buurt of wijk programma`s met klimaatadaptieve maatregelen op. Zo doen we samen de juiste dingen op een grotere schaal dan we afzonderlijk zouden doen." Van Herk noemt een aantal voorbeelden: "Meer bomen in tuinen voor schaduwwerking tegen hittestress, waterberging om wateroverlast te beperken, inheemse beplanting ter verbetering van de biodiversiteit of groene daken om regenwater tijdelijk op te vangen. Zo houden we de buurten voor onze bewoners gezond, veilig en leefbaar.”