Zoetermeers Dagblad | Hoogheemraadschap klaar voor stormseizoen
mainImage

Hoogheemraadschap klaar voor stormseizoen

17 oktober 2020, 10:23 uur
Den Haag & Regio

Wat het Hoogheemraadschap van Delfland betreft kan het stormseizoen, van 15 oktober tot 15 maart, beginnen. Alle voorzorgsmaatregelen zoals het verwijderen van obstakels en het bijhouden van de waterstanden zijn genomen, zo laat de organisatie weten.

Delfland is verantwoordelijk voor 700 km aan duinen, dijken en kades, zonder welke een groot deel van het Hoogheemraadschap geregeld onder water zou staan. In de komende vijf maanden bestaat bij een hevige storm in combinatie met springtij altijd de kans dat zeewater tegen of over de duinen slaat waardoor grond of zand wegspoelt, zo stelt Delfland. Ook bomen op een dijk lopen gevaar en kunnen gevaar opleveren als ze bijvoorbeeld omwaaien en een gat in de dijk veroorzaken. Tijdens een storm krijgen de betreffende locaties dan ook extra controles. 

Het Hoogheemraadschap wijst er op dat 'zijn' gebied grotendeels onder de zeespiegel ligt. Gebieden die tussen de dijk en het water liggen (buitendijks gebied) zijn daarbij niet beschermd bij hoogwater en storm. Inwoners en ondernemers nemen dan zelf maatregelen om het water tegen te houden.

Voor inwoners van Delfland die willen weten wat hun overstromingsrisico is, kijk op https://www.overstroomik.nl/ en vul je postcode in om te bekijken hoe hoog het water bij jou in de buurt komt.