Zoetermeers Dagblad | Luchtverontreiniging kost 1024 euro pj per inwoner
mainImage

Luchtverontreiniging kost 1024 euro pj per inwoner

22 oktober 2020, 19:46 uur
Den Haag & Regio

Uit een Europees brede studie door het Delftse onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat de sociale kosten van gezondheidsschade door luchtverontreiniging in Den Haag per inwoners 1024 euro per jaar bedragen. Voor de hele stad betekent dat een kostenpost van meer dan 750 miljoen euro per jaar.

Onder sociale kosten wordt verstaan de kosten die het welzijn beïnvloeden, zij omvatten zowel directe uitgaven voor gezondheidszorg (bv. ziekenhuisopnames) als indirecte gevolgen van luchtvervuiling op de gezondheid (zoals een verminderde levensverwachting). Die effecten zijn volgens de onderzoekers van invloed op het welzijn 'omdat mensen een duidelijke voorkeur hebben voor gezonde levensjaren in een schone leefomgeving'.

De kosten per inwoner in Den Haag liggen lager dan die in Amsterdam (1301 euro), Rotterdam (1213 euro) en Utrecht (1207 euro), de andere 3 grote steden in het land. Voor Amsterdam komen de totale kosten dan uit op 1,05 miljard euro.

De kosten per Hagenaar liggen lager dan het Europese gemiddelde van 1250 euro per jaar voor 2018. Dat komt volgens het onderzoeksbureau overeen met 3,9 procent van het inkomen dat wordt verdiend in de onderzochte steden.

De meeste kosten hebben betrekking op vroegtijdige sterfte, voor de 432 onderzochte steden is de gemiddelde bijdrage van sterfte aan de totale maatschappelijke kosten 76,1%. Omgekeerd is de gemiddelde bijdrage van ziekte 23,9%.

De onderzoekers hebben ook gekeken in de studie naar de rol van mobiliteit. Daaruit blijkt dat een afname van 1% van de gemiddelde reistijd naar het werk, de maatschappelijke kosten met minimaal 0,29% doet afnemen. Een stijging van het aantal auto's in een stad daarentegen met 1% verhoogt de totale sociale kosten met bijna 0,5%. "Dit bevestigt dat minder woon-werkverkeer en autobezit een positieve invloed kunnen hebben op de luchtkwaliteit en leefbaarheid in een stad", zo stellen de onderzoekers.