mainImage

Monumentenorganisatie uit zich tegen sloop Conservatorium

26 oktober 2020, 15:33 uur
Den Haag & Regio

Raadslid Peter Bos van de HSP heeft een medestander gevonden in zijn kritiek op de voorgenomen sloop van het huidige pand van het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. De Stichting het Cuypersgenootschap pleit er maandag voor het gebouw van architect L.H.J. Waterman aan te merken gemeentelijk monument en in ieder geval deels te behouden.

Deze maand kwam naar buiten dat als het KC het pand verlaat om te worden ondergebracht in Amare, de ANWB van plan is op de plek een heel nieuw hoofdkantoor neer te zetten. Dat betekent dat het pand waar nu het conservatorium zit, tegen de grond gaat.

De landelijke monumentenorganisatie is bang dat er daardoor weer jong erfgoed zal verdwijnen, nadat al eerder diverse belangrijke gebouwen van Waterman zijn gesloopt. Mocht het niet mogelijk zijn het hele pand aan de Juliana van Stolberglaan te redden, dan oppert de stichting een aantal, in haar ogen belangrijke delen op te nemen in het nieuwe ANWB-pand. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld om de gevel van de zes verdiepingen hoge noordvleugel. De horizontale raamstroken en uitkragende glazen blokjes kunnen worden gezien als een verwijzing naar noten op een notenbalk, zo geeft de stichting aan.