Provincie: 61 miljoen voor Zuid-Hollandse natuur

3 December 2023, 08:00 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Doris Eerhart

Het budget voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in de provincie Zuid-Holland is fors verhoogd. Voor de periode 2023 tot 2028 heeft de provincie ruim 61 miljoen euro voor agrarisch natuurbeheer, met name gericht op weide- en akkervogels. Deze subsidie wordt mede gefinancierd door Europa.

"Het gaat slecht met de natuur, de vogels, de insecten. Daarom ben ik blij dat zoveel Zuid-Hollandse boeren zich vol enthousiasme inzetten voor onze weide- en akkervogels", zegt gedeputeerde Berend Potjer van Natuur. "Als provincie koesteren wij dat en moedigen wij dat aan. Wij zijn er blij mee dat met deze miljoenen wij ook de komende jaren weer samen met honderden boeren vogels als de grutto, kievit en tureluur in Zuid-Holland een goed leefgebied kunnen bieden en het Actieplan Boerenlandvogels en de overgang naar een natuurinclusievere landbouw verder kunnen brengen."

Omdat de boerenlandvogels het zwaar hebben zet de provincie zich in om hun leefomgeving te verbeteren. De focus daarbij ligt op meer balans in de natuur. "Dat is niet alleen goed voor boerenlandvogels, maar ook voor de mens", aldus Potjer. Tot 2028 wordt ieder jaar ongeveer 10 miljoen euro beschikbaar gesteld zodat er overeenkomsten kunnen worden afgesloten met agrarische ondernemers om op hun percelen maatregelen te treffen voor de natuur. Denk daarbij aan maatregelen als het later maaien van weilanden, het aanleggen van vogelakkers en het ecologisch schonen van sloten.