Schilderswijk Moeders vieren 10-jarig bestaan met theaterstuk in Amare

27 November 2023, 16:55 uur
Den Haag & Regio
mainImage
PR/Henk Ros (Artfoto's)
De Schilderswijk Moeders met Koningin Máxima in 2016.

Het project Schilderswijk Moeders van buurthuis De Mussen bestaat tien jaar en dat wordt gevierd met de zelfgemaakte theatervoorstelling 'Van klacht naar kracht'.

Al tien jaar zetten de vrijwillige contactvrouwen uit de Schilderswijk zich in om de leefsituatie van kwetsbare gezinnen te verbeteren. Zij bieden wijkbewoners een luisterend oor en ondersteunen hen op allerlei gebied, zoals bij het invullen van formulieren, financiële vragen, opvoedingsproblematiek, huiselijk geweld of het meegaan naar afspraken.

In de afgelopen tien jaar hebben ruim 8.000 wijkbewoners en hun gezinnen ondersteuning gekregen van de wijkmoeders. Door hun ervaringsdeskundigheid, kennis van de taal en cultuur van de wijkbewoners én van de samenleving, genieten de Schilderswijk Moeders een groot vertrouwen in de wijk. De vrouwen vervullen vanuit hun informele positie dan ook vaak een brugfunctie tussen wijkbewoners en reguliere instanties.

De Moeders hebben diverse landelijke en lokale prijzen gewonnen, zoals de Kartini emancipatieprijs van de gemeente Den Haag, de Movisie publiek participatieprijs en de PAX Vredesduif.

Theatervoorstelling

Komende donderdag 30 november vieren de Schilderswijk Moeders hun 10-jarig jubileum met een 'ervaringstheatervoorstelling' in Amare aan het Spuiplein. Tijdens de voorstelling geven zij een inkijkje in hun leven en delen met het publiek wat het betekent om Schilderswijk Moeder te zijn.

Deze mijlpaal vieren zij samen met wijkbewoners, samenwerkingspartners, fondsen en andere betrokkenen en belangstellenden die er mede voor hebben gezorgd dat dit project zo ver is gekomen. De voorstelling start om 16.00 uur.