Te weinig Hagenaars doen mee aan bevolkingsonderzoeken naar kanker

18 June 2024, 11:47 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Steffie.nl

Inwoners van Den Haag doen minder vaak mee aan de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker (58 procent), baarmoederhalskanker (33 procent) en darmkanker (54 procent). Bevolkingsonderzoek Nederland en het RIVM gaan daarom meer doen om iedereen te bereiken en te informeren over de bevolkingsonderzoeken. Zo zijn er in samenwerking met Steffie.nl video’s gemaakt met uitleg in makkelijke taal.

De Haagse cijfers komen overeen met andere steden in de Randstad, zoals Amsterdam en Rotterdam, maar blijven achter bij de landelijke gemiddelden. Bij borstkanker is dat 71 procent, bij baarmoederhalskanker 46 procent en bij darmkanker 68 procent.

Een mogelijke verklaring is dat in deze steden de communicatie over de bevolkingsonderzoeken niet iedereen bereikt. Of dat deze informatie te ingewikkeld is. Dat kan ervoor zorgen dat mensen niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Uit cijfers van het Nivel blijkt dat in Nederland zo’n 35 procent van de bevolking lage of beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Deze groep mensen heeft minder vaardigheden om informatie over gezondheid te begrijpen, beoordelen en te gebruiken.

Bevolkingsonderzoek Nederland en het RIVM proberen de bevolkingsonderzoeken voor iedereen toegankelijk te maken. Op de website van Steffie is daarom nu informatie te vinden in eenvoudige taal. Steffie legt uit waarom het bevolkingsonderzoek er is, hoe het onderzoek gaat, en wat de uitslag kan zijn. Dat doet ze in korte, simpele stappen. Er is per bevolkingsonderzoek een filmpje gemaakt. De filmpjes zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch.