mainImage

Tijdelijke huurwoningen Henri Faasdreef bijna klaar

2 juli 2022, 13:06 uur
Den Haag & Regio

De zeventig tijdelijke huurwoningen aan de Henri Faasdreef in Den Haag zijn vrijwel klaar voor gebruik. Deze wooneenheden blijven hier ongeveer drie jaar staan, totdat de definitieve bouwplannen starten.

De tijdelijke woningen in stadsdeel Leidschenveen zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen die nu nog in een instelling voor maatschappelijke opvang of een zorginstelling wonen, maar door de krappe woningmarkt geen betaalbare woonplek kunnen vinden. Daardoor houden deze zelfredzame mensen noodgedwongen een kostbare plek in de opvanginstellingen bezet, waardoor kwetsbare mensen hier niet terecht kunnen.

In Den Haag is een grote behoefte aan geschikte en betaalbare woningen. Daarom worden in verschillende stadsdelen tijdelijke woningen gerealiseerd.

Tekst gaat door onder foto.

Beheerder

Om de doorstroming te stimuleren zoekt de gemeente overal in de stad naar extra woonplekken. Het worden kwalitatieve en comfortabele verplaatsbare wooneenheden. In de geplande tijdelijke woningen aan de Henri Faasdreef/Oude Middenweg kan men, net als in een gewone huurwoning, zelfstandig wonen met een eigen voordeur, sanitair en keukenblok en betaalt men huur aan de beheerder.

Definitieve invulling

Het braakliggende terrein aan de Henri Faasdreef/Oude Middenweg zal over ongeveer drie jaar definitief vorm krijgen. Het gaat dan om woningbouw, onderwijs en mogelijk ook bedrijvigheid.


Foto: Maarten Reiling