mainImage

Veel meer meldingen over schending integriteit bij gemeente

25 november 2022, 17:41 uur
Den Haag & Regio

In de eerste helft van dit jaar zijn bij het Meldpunt Integriteit van de gemeente Den Haag 88 meldingen binnengekomen van inwoners en medewerkers van de gemeente. Een stijging van vijftig procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen er 58 meldingen werden gedaan. Vijf mensen werden ontslagen door de gemeente.

De stijging is volgens de gemeente grotendeels te verklaren door een gewijzigde meldregeling per 1 januari 2022. Meldingen worden niet langer gedaan bij een vertrouwenspersoon, maar direct bij het Meldpunt. Ook de bewustwording over ongewenste omgangsvormen is gegroeid, zegt de gemeente, onder meer door #metoo-zaken bij het tv-programma The Voice of Holland.

Bij ruim de helft van de 88 meldingen bleek er geen concreet vermoeden van een integriteitsschending te zijn of was de melding onvoldoende om verder op te pakken. In die gevallen betrof het bijvoorbeeld een gewone klacht, was er sprake van een medewerker van een andere organisatie of was de melder anoniem of reageerde niet meer.

Van de overige meldingen konden er 19 worden opgelost door een gesprek van de leidinggevende en een HR-adviseur met de betrokken medewerker, meestal gevolgd door werkafspraken of een maatregel. Bij elf andere gevallen bleek na een feitenonderzoek ook sprake te zijn van integriteitschendingen. Vier medewerkers kregen een waarschuwing, twee anderen werden overgeplaatst naar een andere afdeling.

Seksuele handelingen

Vijf mensen werden ontslagen door de gemeente. Een van hen bleek te hebben gefraudeerd met de registratie van gewerkte uren. Een ander werd ontslagen omdat hij tijdens zijn dienst seksuele handelingen had verricht. Een leidinggevende raakte zijn baan kwijt vanwege seksuele opmerkingen tegen medewerkers. Een andere ontslagen medewerker had een collega fysiek bedreigd. En één ambtenaar kreeg ontslag omdat zij de aanvraag voor een uitkering van een bekende van haar versneld had behandeld en daar een geschenk voor had gekregen.


Foto: Gemeente Den Haag