Bikker: nieuw asielbeleid moet houdbaar en uitvoerbaar zijn

3 June 2023, 12:03 uur
Landelijk
mainImage
ANP

Er valt met de ChristenUnie te praten over migratie, maar dan moeten die plannen wel "juridisch houdbaar en uitvoerbaar" zijn, benadrukte ChristenUnie-leider Mirjam Bikker op het congres van haar partij in Apeldoorn.

Op de lange termijn is een instroom van 70.000 asielzoekers volgens Bikker ook niet houdbaar. Voor hoeveel er dan wel plek is, wilde ze niet zeggen. Bikker maakte wel duidelijk dat er altijd plaats zal zijn voor vluchtelingen.

Het kabinet wil het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt snel terugbrengen. Vooral de VVD (en ook het CDA) dringt hier op aan. De ChristenUnie staat er net als D66 veel minder geharnast in.

Voor de VVD is asiel "het belangrijkste thema waar nu een oplossing voor moet komen". Voor Bikker ligt dat anders. Zij maakte duidelijk dat er ook nog andere dringende zaken zijn zoals de aanpak van de armoede.

Al maanden probeert het kabinet met oplossingen te komen om de instroom te verminderen. De opvang kampt met grote tekorten. Premier Mark Rutte zette het onderwerp in Europa weer op de agenda. Maar er moeten ook nationale maatregelen komen.

In deze discussie helpt het niet om maar "stoere plannetjes" in de lucht te gooien, zei Bikker die sinds februari de ChristenUnie-leider is. Zoals het idee van VVD-prominent Henk Kamp om desnoods uit het VN-vluchtelingenverdrag te stappen.

"Wees eerlijk over wat werkt op de korte en lange termijn", zei Bikker. En Nederland zal volgens haar niet alles alleen kunnen oplossen. Er zullen ook in de EU afspraken moeten worden gemaakt, onder meer over de verdeling van vluchtelingen en goede opvang in de regio.

De ChristenUnie wil de opvang verbeteren door onder andere meer geld te steken in het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de immigratiedienst IND. Ook vindt de partij dat er gekeken moet worden naar arbeidsmigratie.