RI&E opstellen? Schakel hulp in!

26 May 2023, 13:12 uur
Landelijk
mainImage

RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het is een belangrijk instrument om de gezondheid en veiligheid binnen jouw organisatie te waarborgen. Door het uitvoeren van een RI&E breng je alle mogelijke risico's in kaart waaraan jouw medewerkers kunnen worden blootgesteld. Dit kan variëren van fysieke risico's zoals zwaar tillen of werken op grote hoogte, tot psychosociale risico's zoals werkdruk en stress. Het is dus erg belangrijk om goed na te denken en er de tijd voor te nemen als je een RI&E opstelt.
 
Wie is er verantwoordelijk voor de RI&E?
 
Je bent als werkgever niet alleen verantwoordelijk voor het opstellen van een RI&E, maar natuurlijk ook voor het uitvoeren ervan. Als er tekortkomingen zijn in de RI&E, dan ligt de eindverantwoordelijkheid dus ook bij de werkgever. In de meeste gevallen wordt de uitvoering echter gedelegeerd aan de preventiemedewerker. Hoewel je in sommige situaties zelf de RI&E kunt uitvoeren, bijvoorbeeld als er een branche-RI&E beschikbaar is, kiezen de meeste werkgevers voor hulp van een arbodienst. Op deze manier ben je er zeker van dat de RI&E adequaat wordt opgesteld en dat de voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Arbodiensten hebben immers veel kennis van risico's en arbeidsomstandigheden en werken dagelijks met diverse organisaties en uiteenlopende risico's samen.
 
Wat moet er in een RI&E?
 
Een RI&E kun je overzichtelijk in vier stappen indelen:
 
1. Voorbereiding
 
Bepaal wie binnen de organisatie verantwoordelijk is voor RI&E, op basis van zijn of haar kennis en ervaring. Beslis met deze persoon samen over de uitvoering en instrumenten.
 
2. Opstellen van risico’s en plan van aanpak
 
Als je zelf de risicoanalyse uitvoert, identificeer je samen met betrokkenen en de OR alle risico's binnen jouw organisatie. Je analyseert, prioriteert en stelt een plan van aanpak op. Heb je gekozen voor een arbodienst, dan regelen zij dit voor jou.
 
3. Toetsing van de RI&E
 
De RI&E wordt getoetst door de arbodienst of een kerndeskundige tijdens een bezoek aan je organisatie. In de toetsing wordt beoordeeld of de RI&E een accuraat en volledig beeld geeft van de praktijksituatie.
 
4. Uitvoering
 
Het uitvoeren van het plan van aanpak van de RI&E is rechttoe rechtaan. Het bevat de zaken die je moet aanpakken, meestal in een prioriteitsvolgorde. Zorg ervoor dat je iemand binnen de organisatie verantwoordelijk maakt en blijf zelf op de hoogte van de voortgang.
 
Hoe vaak een RI&E uitvoeren?
 
Ligt er binnen jouw organisatie een RI&E van enkele jaren oud? Dan is de kans groot dat deze niet meer up-to-date is. Alhoewel er geen officiële geldigheidsduur is vastgesteld voor een RI&E, is het wel wettelijk verplicht om het zo actueel mogelijk te houden. Wanneer er dus bijvoorbeeld veranderingen optreden (denk aan verhuizing, reorganisatie, nieuwe producten, machines of vernieuwde werkplekken) dien je de RI&E bij te werken. Tevens moet de RI&E opnieuw getoetst worden. Je kunt de RI&E het best beschouwen als een werkdocument dat voortdurend bijgewerkt wordt.