Brede steun voor VVD-amendement en visie over Edisonboog

10 July 2024, 08:34 uur
Lokaal
mainImage
Berend Aptroot tijdens zijn betoog.,

Het raadsvoorstel omtrent het Edisonpark heeft de nodige politieke discussies opgeleverd.

De gemeente Zoetermeer is eigenaar van de gronden gelegen tussen de Australiëweg, de Oostweg, Van der Hagenstraat en de Zegwaartseweg. Sinds 2018 is de gemeente in gesprek met drie ontwikkelaars voor de realisatie van van maximaal 549 woningen op deze locatie. Het raadsvoorstel moet deze ontwikkeling verder mogelijk maken. De Zoetermeerse VVD is bezorgd over de gevolgen voor de verkeersafwikkeling voor met name Seghwaert en Palenstein.

VVD-raadslid Berend Aptroot: "Deze gevolgen mogen niet onderschat worden. Het resultaat van verkeersonderzoek is helder: de boog is de beste optie om deze gevolgen te voorkomen. Daarom heeft de VVD het initiatief genomen voor een amendement dat bepleit de ‘Edisonboog’ als uitgangspunt wèl te realiseren. De daadwerkelijke realisatie en benodigde voorbereidingen zullen pas over een aantal jaar plaatsvinden. Door nu de realisatie als uitgangspunt mee te nemen is over een aantal jaar alsnog een heroverweging mogelijk".

Het VVD-amendement is samen met Zò! Zoetermeer, CU/SGP, PDvZ, PVV, Zoetermeer Vooruit, CDA en PvdA ingediend. De indieners zijn van mening dat de realisatie van de Edisonboog een goede investering is. Volgens berekeningen zullen er veel verkeersbewegingen plaatsvinden en zal deze weg het drukke kruispunt van de Van Aalstlaan met de Australiëweg ontlasten.

Het amendement kreeg met 30 stemmen voor en 7 stemmen tegen een ruime meerderheid in de raad. Het raadsvoorstel zelf kreeg met stemmen 32 voor en 5 stemmen tegen de steun van de Zoetermeerse gemeenteraad.