CDA-afdelingen uiten zorge plaatsing zonnepanelen in Zoetermeer

26 May 2023, 06:52 uur
Lokaal
mainImage

De CDA-afdelingen van Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zoetermeer delen gezamenlijk hun zorgen over de voorgestelde locatie voor de plaatsing van zonnepanelen bij de Roeleveenseweg in Zoetermeer. Het CDA Zoetermeer sluit zich aan bij de bezwaren die zijn geuit door de afdelingen van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Raadslid David Weekenstroo van het CDA Zoetermeer heeft zijn zorgen geuit over de voorgestelde locatie. Hij benadrukt: "Het is belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met onze schaarse ruimte en de impact van dergelijke ontwikkelingen op het groengebied. Het CDA Zoetermeer vraagt zich af waarom het college niet eerst beter heeft gezocht naar locaties voor zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed. De toewijzing van de Roeleveenseweg als locatie baart ons zorgen."

Het CDA hecht groot belang aan een zorgvuldige afweging van locaties voor duurzame energieopwekking, met oog voor de leefbaarheid en het behoud van groene en recreatieve gebieden. Het CDA Zoetermeer ondersteunt daarom de oproep van de CDA-afdelingen van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland aan de colleges van B&W in Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zoetermeer om in gesprek te gaan en de ambitie voor het gebied te heroverwegen.

David Weekenstroo benadrukt verder: "We moeten ervoor waken dat we onomkeerbare stappen zetten die de waarde van onze groengebieden en recreatieve verbindingen aantasten. Het is van groot belang om alternatieve locaties te onderzoeken, zoals de daken van bedrijven en sporthallen, om de impact op waardevolle groengebieden te minimaliseren."

Het CDA Zoetermeer roept het college van Zoetermeer op om breder te kijken naar mogelijke locaties voor zonne-energieprojecten. "We moeten een evenwicht vinden tussen duurzaamheid en het behoud van groene ruimtes. Er zijn vast andere geschikte plaatsen voor zonnepanelen waarbij de impact op ecologische en recreatieve verbindingen minimaal is", aldus Weekenstroo.

Het CDA blijft zich inzetten voor een leefbare en groene omgeving, waarbij duurzaamheid hand in hand gaat met behoud van natuurlijke en recreatieve waarden. Het CDA Zoetermeer zal blijven pleiten voor een zorgvuldig proces en een brede afweging van alle belangen.