College wil meer woningen bij nieuwbouwproject Entree in Zoetermeer

30 May 2024, 09:07 uur
Lokaal
mainImage

Het college van Zoetermeer stelt voor meer woningen te realiseren in Entree.

Het gebied dat het stationsgebied aan de A12 verbindt met de binnenstad van Zoetermeer wordt een nieuwe en levendige stadswijk waar je kunt wonen en werken. Nu is Entree nog een grotendeels leegstaand kantorengebied aan weerszijden van de Afrikaweg. Het college ziet kansen hier tot 7250 woningen te realiseren. Dit zijn er meer dan oorspronkelijk was gepland. Het college heeft aan de gemeenteraad een voorstel gestuurd voor een nieuwe verdeling van woningen, kantoren en maatschappelijke voorzieningen in het Entreegebied.

Groter plangebied, meer woningen, minder kantoren

Het college stelt voor 6250 tot 7250 woningen te realiseren. In eerdere plannen was de afspraak 4500 tot 5700 woningen. De hogere aantallen hebben een aantal redenen. De eerste is dat het totale plangebied groter is geworden. Omdat de plannen voor een nieuwe brandweerkazerne aan het Abdissenbos niet doorgaan is op deze plek ruimte voor een andere invulling. Het college van Zoetermeer denkt aan een combinatie van woningen, school, sporthal, kantoren, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen.

Andere redenen voor de toename zijn de afname van de behoefte aan kantoorruimte, wat bleek uit recente behoeftenonderzoeken. "De druk op betaalbaarheid en de haalbaarheid van woningen is groot", zo stelt het college, "terwijl de behoefte aan nieuwe woningen in Zoetermeer enorm is". Door te rekenen met deels minder grote woningen (85-90 m2 bruto) dan oorspronkelijk in de plannen zat (100 m2 bruto), sluit dit beter aan bij de (toekomstige) woningmarktontwikkelingen en kunnen meer woningen worden gerealiseerd.

Tempo maken
Wethouder Jan Iedema (Entree) verwacht met deze herverdeling de stad een 'Toekomst-proof Woonprogramma Entree' te bieden dat aansluit bij de Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040: "Het moet doorstroming van woningzoekenden in Zoetermeer op gang brengen en een bijdrage leveren aan het tekort aan woningen in Zoetermeer en de regio. Ik vind het ook belangrijk tempo te maken en zo snel mogelijk tot concrete realisatie te komen van het Entreegebied", aldus de wethouder. "Het is belangrijk voor het maken van afspraken met de grondeigenaren/ontwikkelaars in Entree dat we met elkaar nu realistische aantallen afspreken voor het aantal woningen en wat er haalbaar is aan kantoren en maatschappelijke functies."

Participatie en vervolg
De komende tijd vindt er over de herprogrammering participatie plaats met de grondeigenaren, doelgroepen van woningen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke voorzieningen. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden worden geïnformeerd. De gemeenteraad zal naar verwachting voor het zomerreces een besluit nemen over de bijgestelde programmering van Entree. Dit is nodig voor het opstellen van een Omgevingsprogramma en een Ontwikkelvisie Entree. Omdat we nu met de Omgevingswet te maken hebben gaan deze documenten het eerdere Ontwerp bestemmingsplan vervangen.