mainImage

Column Eric Brunings: Het geluid van verbinding

23 september 2022, 09:52 uur
Lokaal

De derde dinsdag in september 2022. Ik vraag mij af hoe die de geschiedenis in zal gaan. De Prinsjesdag waarin de regering uiteindelijk toch vele miljarden vrijmaakte om de dreigende armoede in grote groepen van onze samenleving te voorkomen? Of de Prinsjesdag, daags na de begrafenis van Koningin Elizabeth, waar de Britten toonden hoe verbindend de monarchie kan zijn? Of de Prinsjesdag waarbij het protest vormen aannam die bij menig Nederlander plaatsvervangende schaamte opriep?

Boodschap
En het begon zo mooi en harmonieus die derde dinsdag in september. In de Grote Kerk in Den Haag vond in de ochtend de Prinsjesdagviering plaats. Daar kwamen tal van religies bij elkaar om allemaal dezelfde boodschap uit te dragen. Verdragen, verzoenen en verbinden was het thema, waarbij de gezamenlijke religies, niet prekend voor eigen parochie, zich afzetten tegen de toenemende polarisatie en de vijandigheid van vandaag de dag.

Daar waar een dag eerder de Britten toonden hoe belangrijk historische tradities kunnen zijn, werd de traditionele rijtoer van onze Koning en Koningin in de glazen koets letterlijk en figuurlijk een aanfluiting. Hoewel al die omgekeerde vlaggen mij inmiddels behoorlijk de keel uit beginnen te hangen, besef ik wel degelijk dat in onze Democratie de vrijheid van meningsuiting en het recht om te protesteren een groot goed zijn. Maar ook dat kun je op een verstandige en fatsoenlijke wijze doen.

Dom
Hoe dom ben je als je de Koning uitmaakt voor landverrader omdat je het niet eens bent met het regeringsbeleid? Begrijp je dan werkelijk niet dat de Koning al sinds 1848 daar in het geheel niet verantwoordelijk voor is? Dat zijn de politici van de politieke partijen. In de eerste plaats de coalitie, maar zeker ook de oppositie.

De reacties op de troonrede en miljoenennota waren dinsdagmiddag dan ook tenenkrommend. Prekend voor eigen parochie lieten de politici zien dat de boodschap van die ochtend in de Grote Kerk volledig aan hen voorbij was gegaan. Maar in de Grote Kerk waren slechts enkele politici en dat waren niet de schreeuwers natuurlijk. Ook als je niet gelovig bent, kan het soms geen kwaad naar het geluid van religies te luisteren. Soms is dat geluid aanzienlijk mooier dan het geluid van de politiek.

Ik geloof dat ieder weldenkend mens het geluid van verbinding toch mooier vindt dan het geluid van polarisatie. Ik in ieder geval wel.


Over Eric Brunings
Eric Brunings was van 1998-2017 afdelingsleider onderbouw bij het Alfrink College in Zoetermeer. Hij begon in 1981 op die middelbare school als leraar geschiedenis. Brunings schrijft voor www.zoetermeersdagblad.nl columns over onderwijs, zijn passies sport en geschiedenis en andere zaken. Zijn broer Peter keepte in de jaren '80 voor Feyenoord.