Zoetermeers Dagblad | D66, Zó! en PvdA laken voorstel toegankelijkheid
mainImage

D66, Zó! en PvdA laken voorstel toegankelijkheid

13 januari 2021, 17:47 uur
Lokaal

Het college van Zoetermeer heeft een voorstel gedaan om de toegankelijkheid voor burgers met een beperking te verbeteren. De indieners van het initiatiefvoorstel 'Open Stad' (2016), PvdA, Zó! Zoetermeer en D66, zijn nog niet tevreden en verwachten meer concrete actie.

In februari 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het initiatiefvoorstel. D66, PvdA en Zó! Zoetermeer vinden 'dat iedereen in de stad — ook gehandicapten — zo goed mogelijk in staat moet zijn om mee te doen'.

De lokale fracties drongen er bij het college op aan dat gemeente en ook de regering vaart moeten maken met het uitvoeren van de verplichtingen uit het gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke toegankelijkheid van gebouwen of winkels, maar ook om sociale aspecten als bewustwording, acceptatie, voorlichting, en volwaardig meedoen op het gebied van onderwijs, werk en vrije tijd. Gehandicapten moeten volgens de indieners ook in staat zijn een eigen netwerk op te bouwen.

Reacties
Zó!-raadslid Roel van der Vlies (foto onder): "Al in 2017 is besloten dat we binnen een half jaar een werkbaar plan zouden hebben. We zijn nu vier jaar verder en het college komt met een aantal slappe ambities, zonder harde afspraken voor concrete acties. Wij hebben het gevoel dat de gemeente veel meer kan doen om de toegankelijkheid voor gehandicapten te verbeteren. Dat gaat over de toegang tot de gemeente zelf, maar het gaat er ook om dat winkels, bedrijven en woningen toegankelijk zijn."

PvdA-commissielid Marissa van der Tol: "Mensen met een handicap hebben net als mensen zonder handicap het recht om te wonen, te leren, te werken, te sporten, om mee te doen. Hele gewone rechten waarvoor we als maatschappij een stapje extra moeten doen, maar het college lijkt niet bereid om die stap te zetten, want dat kost geld. Eigenlijk zegt het college dus tegen mensen met een beperking: je bent een tweederangsburger, jouw rechten doen er minder toe.

Het college wil wel een stap zetten in de richting van bewustwording, maar ook daar slaat het college de plank mis. Hoe zou jij het vinden om gered te moeten worden door de Zoetermeerse superheld: Sweet Lake Man? Dan neem je mensen met een handicap toch niet serieus?" 


Foto: Pixabay