D66 Zoetermeer: 'Coalitieakkoord vol open deuren'

6 June 2022, 10:10 uur
Lokaal
mainImage
Frank Schoonbeek van D66 Zoetermeer.

D66 Zoetermeer ziet het nieuwe coalitieakkoord vooral als een 'open-deuren-akkoord'. De partij, die naast een plek in het college grijpt, verloor bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart twee zetels (5 naar 3).

'Inhoudelijk staan er zaken in die zo algemeen zijn dat iedereen er wel voor is. Maar als het aankomt op de ambitie, dan mist deze coalitie op tal van onderwerpen de boot. Ook aan realisme lijkt het te ontbreken', aldus de lokale D66-fractie.

'De nieuwe coalitie kleedt daarnaast de cultuursector uit. Als deze plannen worden doorgezet, gaat Zoetermeer van bruisend naar oppervlakkig. D66 vindt dat een onwenselijke ontwikkeling. Geen Museum de Voorde, geen budget voor nieuwbouw van De Boerderij en mogelijke sluiting van de wijkbibliotheken. Een stad met 126.000 inwoners zonder aandacht voor een breed, divers cultuuraanbod en dergelijke faciliteiten is onbestaanbaar.'

Volgens D66 Zoetermeer is het 'gebrek aan ambitie ten aanzien van het klimaat en duurzaamheid zorgelijk'. En: 'dat geldt ook voor het gebrek aan aandacht voor de grote financiële uitdagingen waar we als stad voor staan, in bijvoorbeeld het sociaal domein.'

Positief vindt D66 dat de inwoners veel meer bij besluiten worden betrokken en dat met buurtvisies gewerkt gaat worden.