Denk mee over het afvalbeleid in Zoetermeer

21 February 2024, 16:11 uur
Lokaal
mainImage

De gemeente is op zoek naar 150 betrokken Zoetermeerders die in een burgerberaad mee willen denken over de manier waarop de gemeente omgaat met afval. Deze week ontvangen 17.000 inwoners een persoonlijke uitnodiging van de burgemeester. Aanmelden kan tot 11 maart. Daarna volgt een loting.

De gemeente wil de hoeveelheid afval verminderen en met een plan van aanpak komen dat tot stand is gekomen met behulp van onze inwoners. Zoetermeerders worden uitgenodigd deel te nemen aan het burgerberaad dat hierover advies geeft aan het stadsbestuur.

 

De centrale vraag is: Aan welke voorwaarden moet het afvalbeleid in Zoetermeer voldoen? Hierbij gaat het onder andere over hoe vaak afval wordt opgehaald, de kosten en de manier van afvalscheiding.

 

Selectie

Het is belangrijk dat de deelnemers van het burgerberaad verschillend zijn van leeftijd, geslacht, achtergrond, wijk, en woonsituatie. Om er zeker van te zijn dat er uit alle groepen voldoende deelnemers zijn, verstuurt de gemeente een groot aantal uitnodigingen. In het geval dat er, bijvoorbeeld uit een bepaalde wijk, meer dan voldoende aanmeldingen zijn, volgt er een loting. Dus lang niet alle inwoners die zich aanmelden komen uiteindelijk in het burgerberaad.

Wat gaat het burgerberaad doen?

Het burgerberaad komt vijf keer bij elkaar, vanaf begin april tot eind juni dit jaar. Het burgerberaad ontvangt informatie over hoe het afvalbeleid in Zoetermeer op dit moment is geregeld. In de eerste twee bijeenkomsten leren zij van experts over het onderwerp afval en vindt er onderling overleg plaats. In de derde bijeenkomst leren de deelnemers hoe ze een advies opstellen. In de laatste twee bijeenkomsten gaan ze met elkaar overleggen en wordt over het resultaat gestemd. Tot slot wordt het advies van het burgerberaad aangeboden aan het college en de gemeenteraad.

Meer informatie
Op www.zoetermeer.nl/burgerberaadis meer informatie te vinden over het burgerberaad. Inwoners kunnen zich ook abonneren op de nieuwsbrief over het burgerberaad via www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven-aanmelden. Kies dan voor de nieuwsbrief burgerberaad.