mainImage

Extra geld voor Bibliotheek op School in Zoetermeer

29 juni 2022, 12:33 uur
Lokaal

Het college stelt dit jaar 50.000 euro beschikbaar voor het concept de Bibliotheek op School in Zoetermeer. De lokale fracties van GroenLinks, D66 en PvdA dienden hiervoor een motie in die werd aangenomen.

De Bibliotheek op School (dBos) is een landelijke aanpak waarbij op basisscholen een fysieke bibliotheek wordt ingericht voor taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Alle leerlingen tot en met 17 jaar worden automatisch lid van de bibliotheek en kunnen op school gratis boeken lenen uit de door de Bibliotheek samengestelde collectie. In Zoetermeer zijn er al tientallen scholen uit het primair onderwijs aangesloten bij het concept.

Bibliotheek Zoetermeer werkt hierbij nauw samen met de lokale onderwijsbesturen en de gemeente.