mainImage

Extra subsidie redding voor Museum De Voorde

1 december 2021, 14:42 uur
Lokaal

De Zoetermeerse gemeenteraad stemde afgelopen maandagavond tijdens de raadsvergadering met een ruime meerderheid (30 tegen 6) voor het voorstel om extra exploitatiebudget beschikbaar te stellen aan de financiële ondersteuning van onder meer Museum De Voorde. Het stadsmuseum had anders wellicht geen doorstart kunnen maken.

"Ik ben blij voor het museum en de Zoetermeerders dat het museum met de extra steun vanuit de gemeente Zoetermeer nu door kan. Met minder budget was het, zo vermoed ik, einde oefening geweest", reageert interimdirecteur Hans van de Bunte tegen www.zoetermeersdagblad.nl.

De gemeente stelt bijna een half miljoen euro (€ 497.666) ter beschikking voor 2022, waarvan iets meer dan € 200.000 voor het exploitatiebudget 2022 van Museum De Voorde is bedoeld. Het betreft een verruiming van meer dan twintig procent. Ook het Nationaal Videogame Museum krijgt subsidie uit deze pot.

Diep dal
Vanwege de coronacrisis belandde Museum De Voorde, na de opening in april 2019, in een dal. De bezoekersaantallen liepen met zestig procent terug. Het museum sprak de eigen financiële reserves in 2020 volledig aan en werd gedeeltelijk ondersteund vanuit de noodsteunpakketten in 2020 en 2021. Extra en niet begrote budgetten en werkuren werden besteed aan het ad hoc inspelen op de pandemie.

Diverse politieke partijen hebben moeite met de sommen geld die aan de culturele sector in Zoetermeer worden toegekend. "Wij hebben enorme moeite met deze enorme subsidiebedragen", sprak Zó! Zoetermeer-raadslid Roel van der Vlies. "Maar in de afgelopen periode hebben de musea weinig kans gehad om zich te ontwikkelen."

Zó! Zoetermeer ging daarom toch akkoord met het raadsvoorstel. De SP, Zoetermeer Vooruit, CU/SGP en PDvZ stemden tegen.


Foto: Gemeente Zoetermeer