Gemeenteraad Zoetermeer besluit tot nieuwe referendumverordening

29 November 2023, 08:05 uur
Lokaal
mainImage
www.zoetermeersdagblad.nl / Mike Boeschoten

In maart 2022 heeft de gemeente Zoetermeer een referendum georganiseerd over een nieuw afvalbeleid. Dit vond plaats op initiatief van de Zoetermeerse inwoners. Bij het referendum stemde 81% van de opgekomen kiesgerechtigden tegen het nieuwe afvalbeleid. Daarop besloot de gemeenteraad de uitkomst van het referendum te accepteren en werd het raadsbesluit ingetrokken. 

De Rekenkamer Zoetermeer heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar de manier waarop het referendum is georganiseerd. Op basis van de uitkomsten, heeft de Rekenkamer Zoetermeer aanbevelingen gedaan ten aanzien van het proces voor een eventueel volgend referendum. De raad heeft het raadsvoorstel 'Rekenkameronderzoek Evaluatie referendum' geamendeerd en zonder stemming aangenomen.

De raad heeft onder andere besloten, dat het referendum als instrument behouden blijft. Ook komt er een nieuwe referendumverordening.