Lokaal voedsel als ingrediënt voor Ruimtelijke Strategie Zoetermeer

24 May 2024, 10:01 uur
Lokaal
mainImage
De moestuin aan de Zegwaartseweg in Zoetermeer.

DuurSamen Zoetermeer en andere Stadmakers nodigen u uit voor een bijeenkomst op dinsdagavond 11 juni om 19:30 uur in de Pop Up Expo ONS Zoetermeer aan het Stadhuisplein 21. In deze bijeenkomst staat het thema ‘voldoende, gezond voedsel voor een stad als Zoetermeer’ centraal als ondersteuning voor het gemeentebestuur, dat een Ruimtelijke Strategie voor de komende 15 jaar wil vaststellen.

Directeur Lenno Munnikes van het kenniscentrum Flevo Campus verzorgt op die bijeenkomst een presentatie en gaat dan onder andere in op de vraag: Hoe zorg je ervoor dat in steeds grotere stedelijke gebieden op een gezonde, duurzame manier voldoende voedsel beschikbaar is?

Steeds meer wordt welzijn van inwoners en hun fysieke en mentale gezondheid gezien als één van de belangrijkste uitgangspunten voor het opstellen van een ruimtelijke visie. Zo is in opdracht van de provincie Zuid-Holland het onderzoeksrapport Gezonde Verstedelijking verschenen, waarin gezondheid, inclusief lokaal voedsel, centraal staat als het gaat om stedelijke ontwikkeling.

Stadmakers in Zoetermeer willen ook vanuit deze voedsel-invalshoek een bijdrage leveren aan het opzetten en actueel houden van een Strategische Visie voor een Zoetermeer 2040. Een concept-voorstel daarover wordt vanaf 11 juni voor reacties voorgelegd aan betrokkenen in het Zoetermeerse voedselsysteem en na de zomervakantie aan andere inwoners, bedrijven en gemeente. Het resultaat, waarin alle reacties worden opgenomen, wordt in het vierde kwartaal van dit jaar ter bespreking voorgelegd aan het gemeentebestuur.

Als je de bijeenkomst wilt bijwonen, word je verzocht zich voor 4 juni aan te melden via [email protected]. Ook als je mee wilt denken, praten of lezen over het concept-voorstel wordt u verzocht dit via het e-mailadres kenbaar te maken.