mainImage

Motie 'Wob-verzoek ook digitaal' aangenomen

29 juni 2021, 13:06 uur
Lokaal

Een motie van PVV Zoetermeer die oproept tot het digitaal openstellen van het Wob-instrument is aangenomen. De motie, die gisteravond tijdens het voorjaarsdebat werd mede ingediend door PvdA, CU-SGP, Zó! Zoetermeer, VVD en LHN, dient de toegankelijkheid en transparantie voor de Zoetermeerse burgers te vergroten.

De 'Wob' is een afkorting voor Wet openbaarheid van bestuur. De wob is een uitvloeisel van het uitgangspunt vastgelegd in de Grondwet dat de overheid bij de uitvoering van haar taken openheid dient te betrachten. Iedereen kan een wob-verzoek indienen. De Wob is van toepassing op verzoeken tot openbaarmaking van informatie over bestuurlijke aangelegenheden bij de hiervoor in de wet aangewezen bestuursorganen, zoals de gemeente.

Bij de gemeente Zoetermeer kan een Wob-verzoek alleen via briefpost worden ingediend. Dit maakt het instrument, zo benadrukken PVV Zoetermeer en andere fracties, minder toegankelijk. In veel andere gemeenten waaronder Rotterdam kan een Wob-verzoek wel online worden ingediend via een veilig formulier dat gebruik maakt van DigiD.


Foto: Chris van Dijke