Neemt het autoverkeer binnenkort toe naar Zoetermeer?

7 June 2023, 04:00 uur
Lokaal
mainImage
Ap de Heus
Ook zal de drukte op de binnendoor wegen naar Zoetermeer volgens omwonenden toenemen.

Betekent dat het zogenaamde Masterplan nu wel of niet voorziet in specifieke maatregelen om de groei van het autoverkeer te beperken als de duizenden woningen er op De Binckhorst gaan komen? Deze vraag werd tijdens de Haagse gemeenteraad gesteld. Inwoners uit Voorburg en Rijswijk vinden dat het (zeker in de spitsuren) nu al vaststaat en veel te druk is. Het levert dan ook tal van gevaarlijke situaties op.

Dit betekent ook dat volgens hen het autoverkeer van en naar Zoetermeer enorm zal toenemen. 

Wethouder Robert van Asten (D66) gaf hierop de volgende reactie. "De Binckhorst is het gebied van creatieve ondernemers, stadspioniers en traditionele Haagse bedrijven. Het gebied ligt centraal in het stedelijk netwerk met al zijn voorzieningen, en is omsloten door goede aansluitingen op het landelijke spoornet. Maar door het verleden als industrieterrein is het gebied slecht ontsloten door openbaar vervoer en zijn er barrières voor fietsers en voetgangers. Met een investering in goed openbaar vervoer, fietsen looproutes, deelsystemen en hubs is het hier mogelijk om ondanks de grote toename van activiteiten en wonen de wijk prettig en leefbaar te laten zijn met voldoende ruimte voor verblijven, ontspannen en spelen".

"In het masterplan zijn ook specifieke maatregelen benoemd die passen bij het beleid om meer prioriteit te geven aan lopen, fietsen en OV conform STOMP. Dit helpt om de vraag naar het autoverkeer te beperkten. De verdere beleidsmaatregelen zijn opgenomen en vastgesteld in de gemeentelijke ambitiedocumenten als Strategie mobiliteitstransitie (RIS310664) en de nota parkeernormen CID en Binckhorst".