Netwerk Acute Zorg West (NAZW) voert in Zoetermeer impactanalyse uit

19 September 2023, 08:44 uur
Lokaal
mainImage

Een onafhankelijk bureau onderzoekt in opdracht van het HagaZiekenhuis hoe de geboortezorg in Zoetermeer en omgeving in de toekomst goed, veilig, bereikbaar en betaalbaar kan worden georganiseerd.

Het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) voert in opdracht van het ROAZ een impactanalyse uit. Het NAZW inventariseert per ketenpartner de effecten op de bedrijfsvoering en capaciteit voor bevallingen in de regio.

Reden voor drie verschillende onderzoeken is om de verschillende perspectieven en belangen op een zorgvuldige manier bij elkaar te brengen. Er is daarom afgesproken om het tijdspad van de onderzoeken op elkaar af te stemmen en zo veel mogelijk gebruik te maken van dezelfde onderzoeksgegevens.

De onderzoeken worden echter onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. De onderzoeken en het advies vormen de basis voor de besluitvorming over de toekomstige inrichting van de geboortezorg in Zoetermeer.