Nieuw bestuur DSO krijgt vertrouwen van de leden

12 June 2024, 07:01 uur
Lokaal
mainImage

Tijdens een buitengewone ledenvergadering zijn de kandidaat-bestuursleden Pier Anne Nawijn (voorzitter), Akash Jhauw (penningmeester) en Maurice de Jonge (secretaris) door de leden gekozen als het nieuwe bestuur van de Zoetermeerse voetbalvereniging.

Dit gaat per 1 juli in en betekent dat Ruud Meere per die datum terugtreedt als voorzitter.

Pier Anne Nawijn bedankt zijn voorganger Ruud Meere voor het voorzitterschap van de afgelopen jaren bij DSO.

Het drietal heeft de ambitie om een vernieuwd verenigingsbeleid neer te zetten waarmee het honderd jarig bestaan in 2028 is meegenomen. Tevens zijn het recreatievoetbal, de voetbalopleiding en de sector Topvoetbal belangrijke onderdelen van het beleid.

Ook heeft he nieuwe bestuur van de leden toestemming gekregen om aan het hoofdveld een sponsorwand aan de lange zijde aan te gaan leggen. Dit beidt voor ondernemers volop (nieuwe) mogelijkheden”.

Krachten

“We hechten er veel waarde aan dat de krachten worden gebundeld”, aldus Pier Anne Nawijn. “DSO is een grote vereniging waarbij we iedereen hard nodig hebben om deze draaiende te houden. Hierin moet aandacht komen voor voetballen op het gewenste niveau van ieder lid en de doorstroming van onze eigen jeugd naar de heren en vrouwen 1”.

Doelstellingen

“Vanuit het verenigingsbeleid moeten er duidelijke doelstellingen gedefinieerd worden voor de korte en lange termijn dat weer een onderbouwing moet krijgen met een gedegen financieel meerjaren plan”, vervolgt Pier Anne Nawijn. “Bij een nieuw beleid hoort ook een vernieuwde organisatiestructuur die past bij de grootte van de vereniging en de ambities. Dit betekent dat we het aantal bestuursleden willen uitbreiden tot vijf personen. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester willen we een bestuurslid voetbalzaken en een bestuurslid facilitaire zaken introduceren”.

Financieel beleid

Binnen de vereniging wil het bestuur een duidelijk financieel beleid introduceren. “Middels een aantal aanpassingen willen we een strakke controle op de uitgaven bewerkstelligen op basis van een budget die de commissies aan het begin van het seizoen hebben aangevraagd”, aldus Pier Anne Nawijn. “Dit moet er voor zorgen dat we ons als vereniging ontwikkelen zonder dat we onnodig financieel uit de pas lopen”.