mainImage

Nieuwe hbo-opleiding in Zoetermeer

25 november 2021, 08:30 uur
Lokaal

Er is een nieuwe opleiding in de maak binnen De Haagse Hogeschool: de bachelor Applied Data Science & Artificial Intelligence. Als alles naar verwachting verloopt, start deze opleiding in september 2022 in de Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer. Het is de eerste hbo-bacheloropleiding in Nederland die specifiek gericht is op datascience en AI.

Data science en artificial intelligence is een breed vakgebied, waar steeds meer vraag naar is. "In Nederland is een digitale revolutie gaande. Met z’n allen produceren we steeds meer data. Dankzij nieuwe technologieën kunnen steeds meer mensen daar ook iets mee doen", zegt projectleider Mirjam Boer van De Haagse Hogeschool. "Uit arbeidsmarktonderzoek bleek dat de vraag naar goede data scientists en AI’ers enorm is toegenomen, met name op hbo-niveau. Ook de interessepeiling bij scholieren pakte goed uit voor een bachelor Applied Data Science & AI."

Door de nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de DIF een logische plek voor deze nieuwe bachelor. Met ruim 300 IT-bedrijven en het hoogste percentage werkgelegenheid in deze branche is Zoetermeer bij uitstek een IT-stad. "Nieuwe unieke bacheloropleidingen zijn schaars. Dat er juist in Zoetermeer één bijkomt is iets waar we trots op mogen zijn", aldus onderwijswethouder Jan Iedema. "Tegelijkertijd heeft de aanwezigheid van studenten een positief effect op de stad en de lokale economie."

Wil je deze opleiding volgen?
Inschrijven voor deze nieuwe bachelor is nu nog niet mogelijk. Wat wel kan: je interesse kenbaar maken via de website van De Haagse Hogeschool. Toelatingseis voor de nieuwe opleiding is Wiskunde A of B in het vakkenpakket als je havo of vwo hebt gedaan. Voor het mbo geldt Rekenen 3F.