PvdA complimenteert Vrienden Plas van Poot

3 March 2023, 09:24 uur
Lokaal
mainImage
Gerard van Oosterhout

In het kader van Nationale Complimentendag op 1 maart heeft de PvdA Zoetermeer de Vrienden van de Plas van Poot in het zonnetje gezet. Marga van der Tol en Paddy Voskuilen kregen uit handen van kandidate voor het waterschap Rijnland Anja van Zantvoort en fractievoorzitter Margot Kraneveldt een boeket overhandigd voor hun inzet voor het behoud van de natuur in en rondom de Plas.

"In dit unieke natuurgebied aan de oostkant van Zoetermeer leven allerlei bijzondere en beschermde dieren, zoals aalscholvers, ijsvogels en diverse soorten vleermuizen. De Vrienden van de Plas van Poot werken al jaren hard om de Plas te beschermen tegen uitbreiding van allerlei activiteiten die de rust in de Plas verstoren, en daarvoor willen wij hen een groot compliment geven", licht Anja van Zantvoort toe.

Het is een stukje natuur dat bij vele inwoners van Zoetermeer nog vrij onbekend is. Daarom willen de Vrienden van de Plas van Poot ook ervoor zorgen dat de Plas meer bekend wordt bij de Zoetermeerse inwoners en dat er een wandeling rond de Plas mogelijk wordt, natuurlijk wel op gepaste afstand van de vogels, zeker als die aan het broeden zijn. De gemeenteraad heeft al diverse keren moties aangenomen om de Plas van Poot te beschermen. Zo moet de Plas een natuurkerngebied worden en is er een kapotte strekdam gerepareerd. Ook is het de bedoeling dat er een ontbrekend stuk pad wordt aangelegd, zodat een wandeling rondom de Plas mogelijk wordt.

Vorig jaar werd aan de rand van de Plas een biodiversiteitstoren geplaatst, waar kleine zoogdieren, vogels, bijen en vleermuizen een onderkomen kunnen vinden. Een grote wens van de Vrienden van de Plas is om vanuit een educatief centrum rondleidingen te gaan verzorgen, zodat iedere Zoetermeerse natuurliefhebber een kijkje kan komen nemen in dit bijzondere gebied.