mainImage

PVV-motie aangenomen: Geen windturbines in Zoetermeer

24 mei 2021, 15:30 uur
Lokaal

Met een aangenomen PVV-motie verzoekt de Zoetermeerse raad het college geen medewerking te verlenen aan een groot zoekgebied voor windenergie in Zoetermeer. Hier waren, tot ongenoegen van de lokale PVV-fractie, plannen voor.

Windturbines of zoekgebieden daarvoor, in of nabij woon en natuurgebieden zijn voor de PVV onacceptabel. Mits de raad geen kaders had gesteld, zou er verder onderzoek zijn gekomen naar windturbines dwars door Zoetermeer. Dat zou volgens de PVV zeer onwenselijk zijn, 'gezien windturbines voor omwonenden forse overlast veroorzaken, het landschap ontsieren en schade toebrengen aan de natuur. Om nog maar niet te spreken over de hoge kosten en inefficiëntie'. 

Fractievoorzitter Jeremy Mooiman: "Met het aannemen van de PVV-motie beschermen we de leefomgeving van onze inwoners. Het is belangrijk dat Zoetermeer een fijne plek blijft om te wonen, werken en recreëren, zonder overlast van windturbines. De politiek is duidelijk; er komen géén windturbines in Zoetermeer. Ook niet via de RES. De PVV zal hier scherp op blijven toe zien."


Foto: Pixabay