mainImage

Samenwerking AH & Zuid-Holland Centraal voor Banenafspraak

26 september 2020, 13:20 uur
Lokaal

Albert Heijn heeft met alle partners van het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal (gemeenten en het UWV), waartoe ook Zoetermeer behoort, een overeenkomst getekend om arbeidsplaatsen te realiseren voor de Banenafspraak. De partijen hebben afspraken gemaakt over eenduidige regelingen en de inzet van jobcoaches.

Volgens wethouder Margreet van Driel (voorzitter arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal) dragen de afspraken bij aan nieuwe kansen op duurzaam werk. "Door het bieden van een werkplek stelt Albert Heijn mensen in staat om werkervaring op te doen en zichzelf verder te ontwikkelen. Zo hebben ze in de toekomst betere kansen op de arbeidsmarkt."

Iedereen een kans bieden
Als lead Inclusiviteit bij Albert Heijn ziet Ouafa Gambou kansen voor werkzoekenden in de doelgroep Banenafspraak. "Albert Heijn kijkt vooral naar kwaliteiten van mensen en richt zich juist op wat mensen wel kunnen. We bieden kansen en perspectief, een leeromgeving en een waardevolle plek in de maatschappij."

Win-win
WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal is een gesprekspartner voor werkgevers en adviseert en ondersteunt werkgevers ook in hun ambities om sociaal te ondernemen. Het WSP biedt daarbij verschillende regelingen en voorzieningen die het in dienst nemen van mensen in de banenafspraak ondersteunen en aantrekkelijk maken. Met de uniforme afspraken in de overeenkomst met de verschillende partners binnen het WSP, is een transparant en eenduidig proces gegarandeerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dat is een win-win situatie voor zowel Albert Heijn als het WSP én de werkzoekenden in Zuid-Holland Centraal.

Accountmanager van het WSP, Anouchka Badloe: "We hebben ervoor gezorgd dat zowel de gemeenten als UWV op dezelfde manier werken, subsidie geven en passende begeleiding bieden." Een belangrijke succesfactor in het plaatsen van mensen uit de Banenafspraak is jobcoaching. Ook Albert Heijn vindt dit belangrijk. Deze jobcoaching kan worden vormgegeven bij Albert Heijn zelf door ervaren medewerkers. Ook kan Albert Heijn eigen jobcoaches inzetten die een luisterend oor bieden en knelpunten op de werkvloer wegnemen.

Meer banen voor mensen in doelgroep Banenafspraak
In de Banenafspraak hebben overheid en werkgevers afgesproken dat ze extra banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen: 100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid. Tot en met 2019 zijn er in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal 61.792 extra banen gerealiseerd voor mensen in de doelgroep Banenafspraak.